GÜNDEM

Japon firmaları işçi sorunu yaşamamak için ücretleri artırıyor

Perşembe günü yapılan aylık Reuters anketine göre, daha büyük Japon şirketleri artık işçileri çekmek ve kronik personel kıtlığıyla başa çıkmak için ücretleri artırıyor.

Yine de kurumsal anket, şirketlerin işgücü sıkışıklığını gidermek için kullandıklarını söyledikleri çeşitli önlemler arasında en popüler olanın dijitalleşme olduğu düşünüldüğünde, daha yüksek ücretlerin şirketler için henüz tercih edilen taktik olmadığını ortaya koydu.

Japon şirketleri tipik olarak ücretleri artırmaktan kaçındı çünkü onlarca yıllık deflasyon daha yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtmayı zorlaştırdı. Yüksek emtia fiyatlarının çifte darbesi ve zayıf yen, yaşam maliyetlerini artırdığı ve işçiler üzerindeki baskıyı vurguladığı için bu durum şimdi değişiyor olabilir. Başbakan Fumio Kishida da şirketlere ücretleri artırma çağrısında bulundu.

Bir toptancının yöneticisi, anonimlik koşuluyla ankette, “Genel olarak işgücü sıkıntısıyla karşı karşıyayız ve özellikle mağazalarda yarı zamanlı çalışanları cezbetmek için mücadele ediyoruz. Ücretleri artırarak yanıt veriyoruz ancak bir sınır var,” diye yazdı.

2-12 Ağustos tarihleri ​​arasında yapılan ve 495 büyük finans dışı firmanın katıldığı anket, şirketlerin ücretleri artırma konusundaki artan istekliliğini ortaya çıkardı. Ücret artışı veya başlangıç ​​maaşları, yanıt verenlerin %44’ü tarafından benimsedikleri çoklu taktiklerden biri olarak seçildi.

 

Bu, 2017 anketinde maaşlarını artıracaklarını söyleyen şirketlerin sadece %25’i ile karşılaştırıldığında.

%59’luk bir kesim, taktiklerinden biri olarak insan gücünden tasarruf etmek için dijitalleşmeyi ve diğer önlemleri seçti.

SMBC Nikko Securities’in kıdemli ekonomisti Koya Miyamae, “İşgücü kıtlığı giderek daha fazla şirketin ücretleri kademeli olarak artırmaya yönelttiği için gelgit değişiyor” dedi.

“Şimdi sadece başlangıç, nüfus giderek yaşlandıkça ve azaldıkça, ücretleri artırma ivmesi hız kazanacak” dedi.

Şirketlerin çoğunluğu, %54, en çok imalatçı olmayanlar arasında belirgin olan bir işgücü sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını ve %59’u personel sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Bir toptancının başka bir yöneticisi, işçileri güvence altına almak için “hiçbir şey yapamadık” dedi.

Şirketler ayrıca, yaşlıları daha sonraki yıllara kadar çalışmaya teşvik etmek için yıl boyunca işe alma ve emekliliğin ertelenmesi de dahil olmak üzere daha iyi bir çalışma ortamı çağrısında bulundu.

Göçmenlik

Azalan işçi havuzu, dünyanın 3 numaralı ekonomisinde yıllardır bir endişe kaynağı olmuştur ve Avrupa da dahil olmak üzere diğer gelişmiş ekonomiler için uyarıcı bir masal olarak hizmet etmiştir. Bu arada politika yapıcılar, geniş çaplı göçe izin vermekten vazgeçtiler.

Firmaların toplam %19’u, 2017 anketindeki %13’e kıyasla, yabancı işçileri güvence altına aldıklarını söyledi.

Ayrı bir gelişmede, şirketlerin dörtte üçü, Kishida hükümetinin ekonominin artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için bir başka büyük teşvik paketini devreye sokmasını istediklerini söyledi.

Firmaların toplam %44’ü en popüler seçenek olan yeni mali teşvikleri görmek istediklerini söyledi. Beşte sadece biri daha fazla parasal teşvik görmek istediklerini söyleyerek, Japonya Merkez Bankası’nın devasa genişleme programına verilen desteğin azaldığını vurguladı.

Anket sonuçları, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) Haziran’a üst üste üçüncü çeyrek genişleme gördükten sonra geldi, ancak analistler, koronavirüsün yeniden canlanmasının ve ABD ve Çin ekonomilerindeki yavaşlamanın görünümü bulandırdığını söylüyor.

Ankette, Japon firmalarının büyük bir çoğunluğu, virüsün yeniden canlanmasının, bu mali yılın Mart 2023’e kadar olan ikinci yarısında ekonomi için aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu gördü.

Nikkei Research tarafından Reuters için gerçekleştirilen ankette, yarısı 2-12 Ağustos döneminde yanıt veren 495 büyük finansal olmayan Japon firması araştırıldı. Yöneticiler genellikle anonimlik koşuluyla yanıt vererek fikirlerini daha özgürce ifade etmelerine olanak tanır.

Başa dön tuşu