GÜNDEM

Dikkat seçim yasağı başladı! Yüksek Seçim Kurulu, Seçim Propagandasına Kısıtlama Getirdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Tarafından Açıklanan Seçim Kampanyası Yönetmeliği

14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim gününe kadar seçim propagandası yapmak için çeşitli yasakların yer aldığı bir takvim belirledi.

YSK’nın takvimine göre propaganda özgürlüğü ve bazı seçim yasakları bugün başladı ve oy verme gününden önceki gün olan 13 Mayıs saat 18.00’e kadar devam edecek. Bu süre zarfında siyasi partiler ve bağımsız adaylar, yazılı basına verdikleri ilan ve reklamlar yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görsel propaganda yapabilirler. Ancak vatandaşların cep veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilmesine izin verilmemektedir, ancak siyasi partiler üyelerine yine de sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilmektedir.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde, vatandaşların oyunu etkileyecek her türlü yayın yapılması yasaktır. Buna kamuoyu araştırmaları, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları ve seçimin sonucunu etkileyebilecek her türlü dağıtım dahildir. Ayrıca bu süre dışında yapılan tüm yayınların tarafsızlık, doğruluk ve doğruluk ilkelerine uygun olması zorunludur.

Kamuoyu yoklamalarında ve anketlerin yayınlanmasında, araştırmanın hangi kurum tarafından yapıldığının, denek sayısının ve araştırmaya kimin mali destek sağladığının açıklanması zorunludur. Yapılacak propaganda ve yayınların esaslarını Yüksek Seçim Kurulu belirler.

Devlet Görevlileri ve Kamu Tüzel Kişilerine İlişkin Kısıtlamalar

Seçim propagandasının başlamasından oy verme gününün ertesi gününe kadar geçen sürede, kamu görevlileri ve kamu tüzel kişileri hakkında bazı kısıtlamalar uygulanmaktadır. Bu süre içinde bakan ve milletvekilleri tarafından resmi hizmete tahsis edilen resmi otomobil ve araçlar kullanılamaz. Karşılama ve uğurlama törenleri ile resmi ziyafetler de yasaktır.

Bu süre içinde devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların müessese ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişileri ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre tören düzenlemek, konuşma yapmak, kanuna tabi kuruluşların kaynaklarından yapılan iş ve hizmetlere ilişkin her ne suretle olursa olsun beyan ve yayınlar.

Ayrıca, seçim propagandasının başlamasından oy verme gününün ertesi gününe kadar bakan, milletvekili ve adayların seçim propagandası gezilerine devlet memuru katılamaz.

Bu kısıtlamalar, herhangi bir etkiden arınmış, adil ve tarafsız bir seçim sürecini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Seçim sonuçlarında şeffaflık ve meşruiyetin sağlanması için tüm siyasi parti ve adayların bu düzenlemelere uyması önemlidir.

Başa dön tuşu