GÜNDEM

Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının ismi değiştirildi

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bilim ve eğitim alanında yönetimin iyileştirilmesi ile ilgili bazı önlemler hakkında bir Kararname imzaladı.

Bilim ve eğitimin etkileşimini güçlendirmek ve bu alanlarda yönetimi geliştirmek için kararname ile karar verilir:

– Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı (bundan böyle Bakanlık olarak anılacaktır) bilgisi verildi.

– Bilim alanında devlet politikası ve düzenlemesinin uygulanması, bilimsel kurum ve kuruluşların bilimsel faaliyetlerini koordine etme ve yönlendirme ile ilgili yetkiler Bakanlığa bırakılmalıdır.

– Bakanlık bünyesinde aşağıdaki Kurumlar kurulmalıdır:

– Devlet Bilim ve Yüksek Öğrenim Kurumu;

– Okul Öncesi ve Genel Eğitim Devlet Ajansı.

– Azerbaycan Cumhuriyeti İlim ve Eğitim Bakanlığına bağlı Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin bilimsel kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşların listesi onaylanmalıdır (eklenmelidir).

– Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Azerbaycan Milli Tarih Müzesi, Nizami Gencevi Milli Azerbaycan Edebiyatı Müzesi ve Hüseyin Cavid Evi Müzesi, malları ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığına bağlı olmalıdır.

– Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu:

– üç ay içinde:

– Bakanlığın yeni tüzüğü ve yapısı ile bu Kararnamenin 3.1 ve 3.2 maddeleri ile oluşturulan Ajansların tüzüklerinin bir taslağını hazırlamak ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına sunmak;

– bu Kararnamenin 1-5 bölümlerini dikkate alarak bilim ve eğitim alanındaki normatif yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi ile ilgili olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına önerilerde bulunmak;

– Bakanlık ofisinin ve bünyesinde bulunan kurumların toplam çalışan sayısını ve ayrıca Bakanlık bünyesinde yer almayan alt kuruluşların listesini onaylar ve bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı bilgilendirir;

– bu Kararnamenin 4 üncü bölümü uyarınca, Bakanlığa bağlı Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin bilimsel kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşların devlet mülkiyetinin devlet malvarlığının bilançosuna aktarılmasına ilişkin tedbirler almak. Bakanlık;

– bu Kararnamenin 4. ve 5. kısımlarını dikkate alarak, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin yeni yapısını ve çalışan sayısını üç ay içinde onaylar ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını bu konuda bilgilendirir;

– bu Kararın 3.1 ve 3.2 paragrafları, ¬4 ve 5 kısımlarını dikkate alarak gerekli mali ve maddi ve teknik destek konularını çözmek;

– bu Kararnameden kaynaklanan diğer sorunları çözmek.

– Bakanlık:

– bu Kararnamenin 4’üncü bölümü uyarınca, alt kuruluşların sayısını optimize etmek ve faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için altı ay içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna teklifler hazırlamak ve sunmak;

– bu Kararnameden kaynaklanan diğer sorunları çözmek.

– Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi:

– Genel Kurul’da kabul edilen yeni Şartı, bu Kararnamenin 2., 4. ve 5. kısımlarını dikkate alarak üç ay içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına sunmak;

– bu Kararnameden kaynaklanan diğer sorunları çözmek.

– Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, bu Kararname’den kaynaklanan sorunları çözmek için gerekli önlemleri almalıdır.

***

Azerbaycan Cumhuriyeti İlim ve Eğitim Bakanlığına bağlı Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin bilimsel kurum ve kuruluşlarının ve diğer kurumların LİSTESİ

1. Bütçeden finanse edilen Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin bilim kurumları:

1.1. Fizik Enstitüsü;

1.2. Matematik ve Mekanik Enstitüsü;

1.3. Yönetim Sistemleri Enstitüsü;

1.4. Radyasyon Sorunları Enstitüsü;

1.5. Bilgi Teknolojileri Enstitüsü;

1.6. Biyofizik Enstitüsü

1.7. Nasreddin Tusi’nin adını taşıyan Shamakhi Astrofizik Gözlemevi;

1.8. Akademisyen Yusif Mammadaliyev’in adını taşıyan Petrokimya Prosesleri Enstitüsü;

1.9. Akademisyen Murtuza Nagiyev’in adını taşıyan Kataliz ve Anorganik Kimya Enstitüsü;

1.10. Akademisyen Ali Guliyev’in adını taşıyan Katkı Kimyası Enstitüsü;

1.11. Polimer Malzemeler Enstitüsü;

1.12. Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü;

1.13. Akademisyen Hasan Aliyev’in adını taşıyan Coğrafya Enstitüsü;

1.14. Doğal Tarih Müzesi;

1.15. Petrol ve Gaz Enstitüsü;

1.16. Botanik Enstitüsü;

1.17. Zooloji Enstitüsü;

1.18. Akademisyen Abdulla Garayev’in adını taşıyan Fizyoloji Enstitüsü;

1.19. Mikrobiyoloji Enstitüsü;

1.20. Dendroloji Enstitüsü;

1.21. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü;

1.22. Genetik Kaynaklar Enstitüsü;

1.23. Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası Enstitüsü;

1.24. Ekonomi Enstitüsü.

2. Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin Nahçıvan şubesine bağlı bilim kurumları:

2.1. Doğal Kaynaklar Enstitüsü;

2.2. Biyolojik Kaynaklar Enstitüsü;

2.3. Batabat Astrofizik Gözlemevi.

3. Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin Gence şubesine bağlı bilim kurumları:

3.1. Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü;

3.2. Biyolojik Kaynaklar Enstitüsü;

3.3. Tarım Sorunları Enstitüsü;

3.4. Botanik Bahçesi.

4. Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin ticari bilimsel hizmet kurumları:

4.1. Tecrübe-Sanayi Tesisi;

4.2. “Sibernetik” Bilimsel Üretim Birliği;

4.3. “Nafta” Bilimsel Üretim Birliği;

4.4. “Aşgar” Bilimsel Üretim Birliği;

4.5. “Kompozit” Bilimsel Üretim Birliği.

5. Azerbaycan Milli İlimler Akademisine bağlı ANAS High Technologies Park Limited Şirketi.

Başa dön tuşu