GÜNDEM

Anestezi uzmanı nasıl olunur, ne iş yapar? Amerika’da anestezi uzmanı olmak isteyen dikkat

Anestezi uzmanı nedir?

Anestezi uzmanı, ameliyat sırasında lokal veya genel anestezi uygulayarak hastasını rahat, güvenli ve ağrısız tutan bir tıp doktorudur.

Anestezi uzmanı nasıl olunur

Adım 1

Anestezi uzmanı olmak benim için uygun mu?

Bir kariyer seçmenin ilk adımı, kariyeri sürdürmeye gerçekten istekli olduğunuzdan emin olmaktır. Yapmak istemediğin bir şeyi yaparak zamanını boşa harcamak istemezsin. Burada yeniyseniz, şunları okumalısınız:

Anestezistler nasıldır?

Anestezi uzmanı olmanın doğru kariyer yolu olup olmadığından hala emin değil misiniz? Bu kariyerin size uygun olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz CareerExplorer kariyer testine katılın . Belki de anestezi uzmanı veya benzeri bir kariyer için çok uygunsunuz!

Kullanıcılarımız tarafından “şok edici derecede doğru” olarak tanımlanan, daha önce düşünmediğiniz kariyerleri keşfedebilirsiniz.

Adım 2

Lise

Fen derslerine (biyoloji, kimya, fizik ve fizyoloji) özel önem vererek liseden mezun olun.

Aşama 3

Lisans

Bir üniversiteden lisans derecesi alın (dört yıl). ‘Önemli’ bir gereklilik olmasa da biyoloji , sinirbilim , kimya veya beslenme bilimlerinde uzmanlaşmak akıllıca olacaktır .

4. Adım

Tıp Fakültesi Kabul Testi

MCAT’a (Tıp Fakültesi Kabul Testi) girin. Deneme sınavlarına girerek veya bir MCAT hazırlık kursuna kaydolarak bu sınava hazırlanabilirsiniz. Bu sınavdan aldığınız puanlar ve transkriptiniz tıp fakültesine kabul edilmenizin temeli olacaktır.

Adım 5

Tıp Okulu

Tıp fakültesinin tamamlanması dört yıl sürecektir. Her ikisi de sizi anestezi uzmanı olmaya hak edecek bir Tıp Doktoru derecesi veya bir Osteopatik Tıp Doktoru derecesi kazanacaksınız.

6. Adım

ikamet

Anesteziyoloji ihtisasının tamamlanması dört yıl sürecektir. Asistanlar, bir hastanede çalışacakları ve gözetim altında hastalara tıbbi bakım sağlayacakları klinik eğitim alacaklar. Dört yıllık ikamet süresi tamamlandıktan sonra, asistan, American Board of Anesthesiology sınavına girmeye hak kazanacaktır.

7. Adım

kardeşlik

Bu noktada birçok doktor, dört yıllık ikametlerinden sonra bir yıllık ek bir bursu tamamlamaya karar verir. Bu, kardiyak veya pediatrik anesteziyoloji gibi özel bir alana odaklanmalarını sağlar.

8. Adım

lisanslama

Doktorun ABD’de tıp uygulama ruhsatı almak için Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Lisans Sınavına (USMLE) ve/veya Kapsamlı Osteopatik Tıbbi Lisans Sınavına (COMLEX) girmesi gerekecektir.

9. Adım

sertifika

Kurul sertifikası isteğe bağlıdır. Tüm anestezistler kurul onaylı değildir, ancak çoğu (%90) öyledir. Kurul sertifikası, bir doktorun uzmanlığını ve uygulamaya olan bağlılığını gösterir. Anesteziyoloji kurulu sertifikasyon sınavlarını tamamlamak, anesteziyolojide uzmanlığın yanı sıra ABPS Tıbbi Etik Kurallarına bağlı kalma konusunda profesyonel bir taahhüt anlamına gelir.

Anestezi uzmanı ne iş yapar?

Bir anestezi uzmanı, uygun şekilde hazırlandıklarından ve önerilen ameliyata ve ilgili anesteziye dayanmak için tıbbi olarak uygun olduklarından emin olmak için ameliyattan önce hastayla görüşecektir. Bunu yaptıktan sonra, ameliyattan hemen önce, anestezi uzmanı hastaya genel veya lokal anestezi uygulayacaktır.

Ameliyat sırasında anestezi uzmanı hastanın kan basıncını, kalp ritmini, sıcaklığını, bilinç düzeyini ve kandaki oksijen miktarını izleyecektir. Genel anestezi için anestezi uzmanı her nefesi izleyecektir. Bu, verilen nefesin hacmini ve her nefesteki karbondioksit miktarını ölçerek yapılır. Ayrıca kalbin pompaladığı kan miktarını ve akciğer damarlarındaki kan basıncını da ölçebilirler.

Hastayı uyuttuktan sonra anestezi uzmanı, yapılan ameliyata bağlı olarak gerekirse hastanın pozisyonunu ayarlayacaktır. Örneğin sırt ameliyatı mide ameliyatından farklı bir pozisyon gerektirecektir. Ayrıca, hastanın bacaklarını çaprazlamadığından emin olmak önemlidir, çünkü uzun bir operasyon süresince bacaklar çaprazlanırsa hasta potansiyel olarak sinir hasarına maruz kalabilir.

Hasta ameliyathaneye girdiğinde, bir anestezi uzmanı ameliyat boyunca yanlarında olacak ve anestezi sonrası bakım ünitesine kadar stabil olduklarından emin olacaktır.

Anesteziyoloji prestijli ve kazançlı bir tıp alanıdır, ancak çok fazla eğitim ve uzmanlık gerektirir.

Anestezi uzmanının ameliyat sırasındaki görevlerinden bazıları şunlardır:
– Hayati belirtilerin sürekli izlenmesi
– Anestezinin seviyesinin ve derinliğinin izlenmesi
– Gerektiğinde ayarlamaların yapılması
– Yaşamı tehdit edebilecek acil durumların tanınması ve zamanında müdahale
edilmesi – Her zaman hastanın güvenliğinin sağlanması

Ayrıca ameliyathane ve doğumhane dışındaki diğer sorunlar için ağrı yönetimine ihtiyaç duyan hastalarla da çalışabilirler. Ameliyat olmuş ve hala bir çeşit ağrı yönetimi gerektiren hastalara bakım sonrası bakım sağlarlar. Ayrıca acil servislerde çalışabilir ve acil ağrı kesici veya sedasyona ihtiyaç duyan hastalara yardımcı olabilirler.

Anesteziyoloji, tüm tıp disiplinleri gibi, birkaç alt uzmanlık alanına ayrılacak kadar karmaşıktır. Başlangıçta anesteziyoloji alanında bir bütün olarak eğitim almış olsalar da, uzmanlık eğitiminden geçerken, anestezi uzmanları belirli bir alanda uzmanlaşmayı seçerler.

Aşağıdakiler, anesteziyoloji içindeki bazı alt uzmanlıklar ve her biri için ilgili sorumlulukların kısa bir özetidir:

Kardiyotorasik Anestezi Uzmanı
Bu tip anestezi uzmanı, özellikle kalp ve akciğerleri içeren kardiyak ve torasik anesteziye adanmış ve perioperatif dönemi hasta için hem güvenli hem de rahat hale getirmekten sorumlu olan ileri düzeyde bir eğitime sahiptir.

Kardiyotorasik anestezistler, baypas cerrahisini (bypass kalp-akciğer makinesinin denetimini içerir), robotik cerrahiyi, minimal invaziv cerrahiyi ve karmaşık aort cerrahisini içerebilen insan göğsü operasyonları için anestezi sağlar. Ayrıca ameliyat sırasında hastanın ilaçlara verdiği bedensel tepkileri de takip ederler.

Kardiyotorasik anestezistler ayrıca kalp sağlığı için ultrason değerlendirmeleri yapmak, kalp pillerinin ve implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatörlerin (ICD) yeniden programlanması için elektrofizyoloji danışmanlığı, özofagus rezeksiyonu ve çeşitli video yardımlı torakoskopik cerrahi türleri gibi kalp dışı prosedürlerle de çalışabilirler.

Genellikle ameliyat sırasında anesteziyi ve hasta bakımını iyileştirmeye yardımcı olmak için araştırmalar yaparlar ve bir ameliyattan önce, ameliyat sırasında ve sonrasında kalp hastalarının bakımına yönelik ilaçları ve yolları incelerler.

Yoğun Bakım Anestezi Uzmanı
Bazı anestezistler, hem yetişkin hem de pediatrik hastanelerde kritik bakım tıbbında alt uzmanlaşmak için ileri eğitim alırlar. Anestezi uzmanları, resüsitasyon ve klinik fizyoloji ve farmakoloji alanlarındaki kapsamlı eğitimleri nedeniyle, yoğun bakım ünitesindeki hastalara uygulanmak için özellikle uygundur.

Yoğun bakım anestezistleri, yoğun bakım hastalarının ihtiyaç duyduğu tıbbi değerlendirme, tanı, solunum/kardiyovasküler destek ve ağrı kontrolünü koordine edebilir ve ayrıca birçok acil durum ve travma durumunda hava yolu yönetimi, ileri yaşam desteği ve kardiyak ve pulmoner resüsitasyon sağlayabilir. Ayrıca hastaları acil ameliyat için stabilize etmede ve hazırlamada hayati bir rol oynarlar.

Nöroşirürji Anestezi
Uzmanı Diğer anestezistler gibi, beyin cerrahisi anestezistleri de ameliyathanede anestezi sağlar, ancak merkezi sinir sistemi, beyin ve omurganın çeşitli koşullarına sahip hastaların anestezi yönetiminde uzmanlaşmıştır.

Anevrizmalar, kafa yaralanmaları, pediatrik beyin cerrahisi, omurga cerrahisi, arteriyovenöz malformasyonlar, kafa içi tümörler, stereotaktik prosedürler ve nöroradyolojik prosedürler için anestezi yönetimi gereklidir.

Bu tür prosedürler yalnızca sağlam bir nöroanatomi ve nörofizyoloji anlayışına sahip olmayı değil, aynı zamanda kafa içi basıncı, beyin kan akışını ve beyin metabolik hızını ölçmek için bilgi tabanını gerektirir.

Obstetrik Anestezi Uzmanı Bir obstetrik anestezi uzmanı, hamile kadınlara ve bebeklerine kaliteli bakım vermek için doğum uzmanları, perinatologlar, ebeler , neonatologlar ve doğum ve doğum hemşireleri ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Obstetrik anestezistler, doğum ve doğum sancısının yönetimine, sezaryen için anestezi uygulanmasına ve ortaya çıkabilecek acil durumların yönetilmesine yardımcı olmaya hazır olarak doğum eylemi ve doğumda hizmet verirler.

Anne ile ağrı yönetimi seçeneklerini tartışırlar ve annenin istediğine karar vermesi durumunda epidural anestezi uygularlar. Anneye göz kulak olurlar ve doğum uzun sürerse ya da epidural geçerse bir doz daha verirler.

Pediatrik Anestezi Uzmanı
Çocuklar küçük yetişkinler değildir ve hiçbir çocuk tıpatıp aynı değildir. Pediatrik anestezistler, ihtiyaçlarına göre her çocuk için kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaya odaklanır. Ameliyattan sonra, pediatrik anestezistler, her çocuk için en iyi iyileşme için rahatlık ve dinlenme sağlamak için ağrı kesici ilaç reçete etmek veya ağrı giderici teknikleri önermekle ilgilenirler.

Pediatrik anestezistler ayrıca radyolojik görüntüleme veya tarama prosedürleri, gastrointestinal prosedürler ve koopere ve hareketsiz bir hasta gerektiren diğer cerrahi olmayan tedaviler sırasında çocukların bakımıyla ilgilenirler.

Anesteziyoloji içindeki diğer kariyerler (doktorlar değil):

Hemşire Anestezi
Uzmanı Hemşire anestezi uzmanı (veya sertifikalı kayıtlı hemşire anestezi uzmanı (CRNA)), lisansüstü eğitimini tamamlamış ve anestezi konusunda kurul sertifikasına sahip kişidir.

Bir anestezi uzmanı, cerrah , diş hekimi , ayak hastalıkları uzmanı veya diğer kalifiye sağlık uzmanı gözetiminde anestezi uygulayabilirler . Bazı hemşire anestezistleri, solunum bakımı veya kritik bakım hemşireliği gibi alanlarda referanslara sahiptir ve bazıları obstetrik, beyin cerrahisi, pediatrik, dişçilik veya kardiyovasküler anestezi hizmetlerinde uzmanlaşmayı tercih eder.

Bunlar bağımsız lisanslı sağlık uzmanlarıdır ve genellikle kırsal hastanelerde ve aksi takdirde mümkün olmayacak bölgelerde cerrahi, obstetrik ve travma stabilizasyon hizmetleri sunan anestezi hizmetlerinin tek sağlayıcılarıdır.

Anestezi Uzmanı Asistanı
Bir anestezi uzmanı asistanı (hemşire anestezi uzmanıyla karıştırılmamalıdır), bir anestezi uzmanının tıbbi yönlendirmesi altında anestezi uygulayan, doktor olmayan bir anestezi sağlayıcısıdır.

Asistan anestezi ekipmanını çalıştıracak, hastaları izleyecek ve kaliteli anestezi bakımı sağlayacaktır. Anestezi uzmanı asistanları, kaliteli ve sürekli bakımı sağlamak için anestezi öncesi, sırası ve sonrasında hastaya eşlik eder. CPR ve yaşam desteği gibi hayat kurtaran önlemlere yardımcı olmak için eğitilmişlerdir.

Anestezi uzmanının çalışma alanı nasıldır?

Anestezistler genellikle ameliyathane gibi çok fazla konsantrasyon ve uyanıklığın gerekli olduğu yüksek stresli durumlarda çalışırlar. Ayrıca birçok ayakta tedavi tesisinde çalışırlar ve genellikle bir ameliyattan iyileşen veya ağrı tedavisi tedavisine ihtiyaç duyan kişilerle çalışmak zorunda kalırlar.

Anestezi uzmanı olmak için ne gerekir?

Anesteziyoloji alanına girmek için gereksinimler çok spesifiktir; sadece belirli ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine sahip olanlar bu uzmanlığı dikkate almalıdır. Anesteziyoloji, bilimlerde ve farmakolojide üstün olan ve sonuç odaklı bireyler olan tıp öğrencilerini kendine çeker. Anestezistler son derece dikkatli olmalı ve hastalarının yaşamları tehlikede olduğundan çok hızlı düşünüp hareket edebilmelidir; detay odaklı olmalı ve bir şeyler ters gittiğinde iyi hazırlanmış olmalıdırlar.

Anestezi uzmanları, hastaları hastaneye girdiklerinde değerlendirir ve bir anestezi planı geliştirir. Ameliyathanede ve ameliyat sonrası dönemde hastalarla ilgilenirler. Anesteziyolojiyi düşünen bireylerin, yaşamı tehdit eden koşullara sahip hastalara bakma becerisine ve tutkusuna sahip olmaları gerekir.

Anestezi Uzmanı ile Hemşire Anestezi Uzmanı arasındaki fark nedir?

Bir hemşire anestezi uzmanı, anesteziyoloji alanında fazladan eğitim almış (genellikle iki yıl) ve anestezi uygulama becerisine sahip bir hemşiredir. Çoğu ameliyat merkezinde ve hastane ortamında, kurul onaylı bir anestezi uzmanının gözetimi altında çalışırlar. Anestezi uzmanı, tıp fakültesi, staj ve ardından bir ABD hastanesinde akredite bir uzmanlık eğitimi programından geçen bir doktordur.

Anestezi uzmanı olmanın artıları ve eksileri nelerdir?

Anesteziyolojinin sizin için doğru kariyer olup olmadığını görün. Anesteziyoloji alanındaki bazı artıları ve eksileri şunlardır:

Artıları:
– yüksek maaş
– iş güvenliği
– çok çeşitli hasta türleri
– özerklik
– profesyonel saygı
– kendi ellerinizle çalışma –
ameliyathanede anında memnuniyet ve geri bildirim
– iyi çalışma programı

Eksileri:
– on yıldan fazla eğitim
– oturma pozisyonları almak çok rekabetçi olabilir
– hasta bakımında takip ve süreklilik eksikliği
– yüksek düzeyde sorumluluk ve potansiyel stres gerektirir

Anestezi uzmanı olmak ne kadar sürer?

Anestezi uzmanı olmak yaklaşık 12 ila 13 yıl sürer. Bir lisans derecesi dört yıl sürer, tıp fakültesi dört yıl sürer ve ardından dört yıl daha ikametgah olarak geçirilir. Bazı doktorlar, ağrı yönetimi, pediatrik anesteziyoloji veya obstetrik anesteziyoloji gibi anesteziyoloji uzmanlıklarında daha fazla eğitim almak için bir bursla (başka bir yıl) ikametlerini takip eder.

Başa dön tuşu