İŞÇİ ALIMI

SYDV KPSS şartsız ve sınavsız ilkokul mezunu işçi alacak

SYDV sınav ve kpss olmadan işçi alacak

Kastamonu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kpss puan şartı ve sınav şartı olmadan işçi personel alacağını açıkladı. Adaylar başvuru için müracaat koşullarını karşılamaları durumunda 11 ağustos tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olan,2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,Saat:3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmayan,4. Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, DHKPC, DAEŞ v.b. terör örgütleri ile irtibatı ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesatkarıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.6. En az ilkokul mezun olan,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İkametgah,7.Kastamonu İli merkezinde ikamet ediyor olan,8. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne İş Arayan kaydı bulunan9.3294 sayılı kanun kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına kayıtlı olup yardım alan ve alabilecek olan FORM ONAY BİLGİLERİ  Tarih: 01.08.2022Adı Soyadı: Uğur BASAKIT AND 2Unvan Vakıf Myduru2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,3-Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),4-Sağlik raporu (Devlet hastanesi ve diğer sağlık kuruluşlarından alınabilir),5-Diplomanın asli ya da noter onaylı örneği6-İş Kur’dan alınmış iş arayan kayıt belgesi7 Başvuru DilekçesiKase/Imza:Not: Bu form isci alimi yapılacak her in slek için ayn ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlolunan İSKUR II Modut lugune/Hizorer Merkezine gönderilir

Başa dön tuşu