İŞÇİ ALIMI

MGM KPSS 50 Puan ile 78 Personel Alımı Yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çeşitli pozisyonlar için 78 personel alımı planını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı SBB’den yapılan açıklamaya göre, MGM’de çalışacak mühendis, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (temizlik, şoför) unvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacak.

MGM başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşıyan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına işe alım süreci açıktır. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve kamu hakkından yoksun olmayanların başvurması önemle rica olunur.

Ayrıca, MGM tüm adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapacak ve bu soruşturmalardan olumlu sonuç alınması pozisyon için değerlendirilecektir.

Başvuru Sahipleri İçin Önemli Notlar

Bu şekilde istihdam edilenlerin, hizmet akdi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmeleri feshedilmedikçe veya hizmet süresi boyunca sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmeleri deneme bonusu halinde, kurumların sözleşmeli personel kadrolarının tutulamayacağı önemle dikkate alınır. Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar dışında, sözleşme süresi. Ayrıca adayların görevlerini sürekli olarak yapmalarına engel bir sağlık sorununun bulunmaması ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık veya yaşlılık aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

KPSS sınavından en az 50 puan alan ve yukarıda belirtilen tüm şartları yerine getiren adayların MGM işe alım sürecine başvurmaları teşvik edilir. Başvurular belirtilen son başvuru tarihine kadar açık olacak olup, tüm adayların pozisyon için değerlendirilmek üzere zamanında başvurularını yapmaları tavsiye edilir.

B) ÖZEL ŞARTLAR
B. 1-BÜRO PERSONELİ
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

B. 2- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

B. 3- DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4. 26/05/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5. Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
6. Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
7. Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

B.4- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI)
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4. Cinsiyetinin erkek olması.
5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

B. 5- MÜHENDİS
1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 10/05/2023 – 26/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise  başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu