İŞÇİ ALIMI

Antalya Aksu SYDV KPSS’siz 4 temizlik görevlisi alacak

Antalya Aksu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı İŞKUR üzerinden verdiği ilan neticesinde kpss puan şartı olmadan temizlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Lise mezunu adayların başvuruları alınacağı ve diğer şartları taşıyan adaylar 11 ağustos 2022 tarihine kadar işlemleri yapmaları gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak 2-En az lise mezunu olmak 3-Projede önceden çalışanlar ve ihtiyaç sahibi olanlar tercih sebebi olabilecek 4-Proje kapsamında istihdam olunacak çalışanlanın geriatri bölümü mezunlarından olması ve daha önce herhangi bir SYDV Vakfında Vefa programında çalışınış olması tercih edilir.
Nüfuz Cüzdanı Fotokopis 2-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi 3-1 Adet Vesikalık Fotoğraf 4-Çalışma Saatleri: 08.30 – 17:30 5-Proje kapsamında istihdam edilecek çalışana ödenecek tutar aylık net asgari ücreti aşmayacak 6-SYD Vakfı Personeli proje süresince istihdam edecek 7- Alınacak Personel verilen görevleri SYD Vakfı tarafından belirlenen görev yerlerinde yapacak 8- Deneme süresi 1 ay olacak. Taraflar bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler. 9- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. yüz kızartıcı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırına, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Çalışmasına engel olmayacağını gösterir Sağlık Kurulu Raporu Adli Sicil Kaydı Aile Kayıt Örneği

Başa dön tuşu