GÜNDEMİŞKUR PERSONEL ALIMI

TYP işçi alımı: Kaymakamlık, MEB, İl Özel İdaresi işçi alımı yapılacak

Toplumsal Fayda Programları; İşsizlerin çalışma alışkanlıklarından ve disiplinlerinden uzaklaşmalarını önlemek ve işsizlere, özellikle işsiz kalan gruplara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla, İŞKUR ve aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlenen programlardır. afetler, salgın hastalıklar, acil durumlar ve diğer mücbir sebep hallerinde kamu hizmetlerini destekleyerek özel politika gerektirir. .

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAKTADIR?

 • Afet
 • Salgın
 • Acil Durum
 • Diğer Mücbir Sebepler
 • Sosyal Kriz

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kuruma kayıtlı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
 • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
 • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

Başa dön tuşu