PERSONEL ALIMI

Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca personel alımı ilanı

Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca personel alımı yapacak! Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca bünyesinde görev almak isteyen adaylar haberimiz üzerinden gerekli iş başvuru bilgilerini alarak iş başvuru aşamasına ilgili birimler üzerinden geçiş sağlayabilirler. Türkiye iş kurumu üzerinden verilen ilan neticesinde Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca personel alımı yapacağını resmi olarak açıklamış olup Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca personel işçi alımı detayları haberimizde… İşte detaylar…

Başvuru Adresi: Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi Bülent Önüçan Sokak No:2/20 (Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi-Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü) (Menteşe/MUĞLA) Irtibat Telefonu: 0252 212 93 49 GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ Başvuru yapan adaylardan başvuru şartlarını taşıyanlar ve uygun görülenler sözlü ve uygulamalı sınav için çağırılacaktır. Duyuru şirket web sitesinden ilan edilecektir. (www.bagyaka.com.tr)

MÜRACAAT KOŞULLARI Genel Koşullar

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak 2- 18 yaşını bitirmiş olmak 3- 65 yaşından gün almamış olmak. 4- Erkek adaylar için; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak 5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 6- 657 sayılı kanunun 48. Maddesinin (a) bendinin (1) (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. Özel Koşullar 1- Aşçılık belgesine sahip olmak (eğitimi aşçılık üzerine olan adaylarda belge şartı aranmaz) 2- En az İlköğretim mezunu olmak. 3- Tercihen ilanda belirtilmiş olan çalışma adresinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 2- Başvuru pozisyon ile ilgili özel koşullarda sayılan niteliklere uygun mesleki yeterlilik/ehliyet/ustalık/sertifika/iş tecrübesi vb. belgeler 3- Öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (diploma, öğrenim durum belgesi vb) 4- Askerlik terhis veya muafiyet belgesi (erkek adaylar için) 5- Sabıka kaydı (e-devlet portalından “resmi” seçeneği seçilerek alınan belge kabul edilecektir.) 6- İkametgâh belgesi 7- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olma şartı aranacaktır.) 8- İş başvuru formu www.bagyaka.com.tr adresi üzerinden temin edilecektir. 9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet portalı üzerinde alınabilir) Not 1: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Not 2: Vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. FORM ONAY BİLGİLERİ Tarih: Adı Soyadı: Unvanı: Bağyaka Maden Suyu Ve Kaplıca İşletmeleri Turizm Ve Ticaret A.Ş. Kaşe/İmza: Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.

Başa dön tuşu