KAMU PERSONEL ALIMI

Türkiye İstatistik Kurumu 19 personel alacak! Temizlik-Güvenlik olacaklara müjde

İstatistik kurumu açıkladı: 19 kişilik temizlik personeli ve güvenlik personeli alacağını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi doğrultusunda, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda dağılımı gösterilen şekilde 2 (iki) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 17 (on yedi) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) toplam 19 (on dokuz) Sözleşmeli Personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İstatistik kurumu açıkladı: 19 kişilik temizlik personeli ve güvenlik personeli olmak isteyen adayların: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak, c) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. d) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.) e) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, g) Başvuracak adayların durumunun; “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ

İstatistik kurumu açıkladı: 19 kişilik temizlik personeli ve güvenlik personeli olmak ve başvurmak isteyenlerin: Adaylar başvurularını, 03/08/2022 -12/08/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başa dön tuşu