KAMU PERSONEL ALIMI

Ankara üniversitesi 252 personel alımı yapacak

Ankara Üniversitesi, yeni personel alımı için başvuru şartlarını ve başvuru sürecini duyurdu. İşte başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler:

Başvuru Şartları:

 1. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
 2. 2022 KPSS (B) grubu için lisans KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 puan türünde sınavına girmiş olmak gerekmektedir.
 3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak şartı aranmaktadır.
 4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak gerekmektedir.
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olmak gerekmektedir.
 6. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekmektedir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

 1. Başvuru işlemleri 11/09/2023 – 25/09/2023 tarihleri arasında http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta ile yapılan başvurular işlem dışı bırakılacaktır.
 2. Eğitim durumu lisans ve ön lisans düzeyinde başvuran adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığıyla sisteme yüklenecektir.
 3. Eğitim durumu ortaöğretim düzeyinde başvuran adayların diplomalarını ilan başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Diplomaların okunaklı olması önemlidir, aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Diplomaların tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 4. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı, ÖSYM web servisleri aracılığıyla alınacak ve tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 5. Tecrübe istenen pozisyonlar için SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi gerekmektedir. SGK Hizmet Dökümü’nde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunuyorsa sadece e-devlet barkodlu “SGK Hizmet Dökümü” sisteme yüklenmelidir. Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse, hem “SGK Hizmet Dökümü” hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı “Çalışma Belgesi” sisteme yüklenmelidir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları:

 1. Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan, tebliğ mahiyetinde olduğu için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Boş bulunan pozisyonlar için, KPSS puan sırasına göre 2 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 3. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek olup herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
 4. Adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu durumda da eşitlik devam ederse doğum tarihine göre yaşça büyük olan aday öncelik kazanacaktır.
 5. Asıl kazanan adayın atanmak üzere başvuruda bulunmaması, gerekli evrakları zamanında teslim etmemesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda yedek kazanan adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
 6. İlana ilişkin bütün duyurular, Üniversitenin resmi web sitesi olan http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yapılacak, ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

Ankara Üniversitesi’ne başvuruda bulunmayı düşünen adayların yukarıdaki şartlara ve başvuru sürecine dikkat etmeleri önemlidir. Başvuruların belirtilen tarihler arasında online olarak yapılması gerekmektedir.

Başa dön tuşu