KAMU PERSONEL ALIMI

Türk Standardları Enstitüsü 61 Personel alım ilanı! Odacı, Güvenlik, Mühendis, Memur, Tekniker

Türk Standardları Enstitüsü farklı kadrolarda istihdam sağlamak üzere 61 sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Adaylarda KPSS puan şartı aranacak olup genel ve özel şartları taşıyan adaylar personel alımı ilanına başvuru yapabileceklerdir.

Türk Standardları Enstitüsünden: İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 32 Mühendis, 2 Tekniker, 8 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 18 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 61 personel alınacaktır.

 

Sıra No Öğrenim Durumu Puan Türü Kadro Unvanı Görev
Yapacağı Şehir
Alınacak
Personel Sayısı

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.

Mühendis

Ankara

5

2

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.

Mühendis

Ankara

5

3

Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılında yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Mühendis

Ankara

1

4

Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.

Mühendis

Ankara 1
Kocaeli/
Gebze
4
İzmir 1

5

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.

Mühendis

Ankara 2
Kocaeli/
Gebze
3
Bursa 1
Kayseri 1

6

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.

Mühendis

Ankara 1
Kocaeli/
Gebze
1
Bursa 1

7

Orman Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği veya Orman Endüstrisi Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.

Mühendis

Ankara 1
Kocaeli/ Gebze

1

8

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2020 yılında yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.

Mühendis

İstanbul/
Anadolu
1  
Kayseri 1  
İzmir 1  

9

İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans
programlarının birinden mezun olmak.
2020 yılında yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Memur

Ankara

1

 

10

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Tekniker

İstanbul/
Avrupa Yakası
1  
İstanbul/
Anadolu Yakası
1  

11

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Memur

Ankara 2  
İstanbul/
Avrupa Yakası
1  
İzmir 1  
Adıyaman 1  

12

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.

Memur

Ankara

1

 

13

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.

Memur

Ankara

1

 

14

Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılında yapılan Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Kayseri

1

 

15

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2020 yılında yapılan Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Odacı (Hizmetli)

Ankara 12  
İstanbul/ Avrupa
Yakası
1  
İstanbul/
Anadolu Yakası
1  
Kocaeli /
Gebze
1  
İzmir 1  
Adana 2  

 

I          -BAŞVURU ŞARTLARI:
Adaylar Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;
1)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
2)         Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
3)         01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olanlar.)
4)         Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5)         Tablonun 3 no.lu kısmındaki Mühendis kadrosu için Uluslararası Kaynak personeli belgelendirme programları dahilinde Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası sahibi olanlar (International Institute of Welding Kaynak Mühendisliği Diploma/Sertifika) ve son başvuru tarihi itibarıyla Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası almaya hak kazanmış olanlar tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.
6)         Mühendis kadrolarına yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS)’ndan en az C seviyesi puana (en az 70 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.
7)         Tablonun 14 no.lu kısmındaki Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a)         Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
b)         5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
c)         Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
ç)       Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

8)         Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
9)         Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir.
10)       Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
11)       Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
12)       Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

II         – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standartları Enstitüsü (http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e- Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 28/09/2022 – 12/10/2022 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapabilecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Enstitü’nün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır. E-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik ile Odacı (Hizmetli) kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.
Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 20/10/2022 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir.

III       – SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Odacı (Hizmetli) kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, Enstitünün ana faaliyet alanlarına ilişkin bilgilerin değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi ve beceri 50, Enstitünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili bilgisi 20,
Genel yetenek ve genel kültür düzeyi 10, Muhakeme ve kavrayış yeteneği 10, İfade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin değerlendirilmesi 10,
Puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

IV       – SINAV YERİ
Sözlü sınavın yapılacağı yer 20/10/2022 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir.

V         – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.
Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir.
Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
Adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir.
Ayrıca sözlü sınavı kazanan asil adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.
Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.
Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI       – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Başa dön tuşu