KAMU PERSONEL ALIMI

TBMM hizmetli ve garson arıyor! Lise mezunu olanlar başvurabilir

TBMM açıkladı, bir kaç kadroya memur ve çalışanı işe alacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Kez657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İşe Başlayacaklar İçin Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre 4 üncü maddenin (A) fıkrasına göre yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav sonuçlarına göre personel alınacaktır.

Sınavın şekli

Sınav süreci için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı tarafından 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Hizmeti Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacaktır. Kadro unvanına göre KPSS’den en yüksek puanı alan adaydan başlayarak, ilan edilen pozisyonun üç katı (son adayla aynı puana sahip diğer adaylar dahil) sözlü veya uygulamalı sınava alınacaktır. Sözlü veya takip sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın puanı ile sınavın yeri, tarihi ve saatine göre online olarak duyurulacaktır. Adres http://www.tbmm.gov.tr’dir. Uygulama sınavı, ilgili yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılacak olup, adayın işin gereklerine uygun olarak uygulama sınavına katılıp katılamayacağı, uygulamalı beceri ve mesleki bilgi standartlarına göre belirlenecektir. Sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almak gerekir. Adayın giriş sınavı puanını belirlemek için sözlü veya uygulamalı sınav sonuçları, yazılı sınav puanının %60’ı ve sözlü veya uygulamalı sınav puanının %40’ı eklenir.

Gereksinimler

Sınava başvuracak adaylar; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, b) İlanın 5 inci maddesinde belirtilen KPSS puan kategorisinden en az altmış puan almaları ve tabloda listelenen diğer kriterler için en az altmış puan.

Başvuru tarihi, formu ve yeri

Başvuru 04/07/2022 tarihinde başlayacak ve 20/07/2022 tarihinde sona erecektir. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, elden veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar ad, soyad ve T.C. Başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresinde eğitim belgeleri (lisans/lisans) bulunmakta olup, belgenin veya sertifikanın bir kopyası (pdf, jpg vb.) ikb.sinav@tbmm adresine gönderilecektir. gov.tr ​​kodlu Eğitim belgelerini (derece) ve gerekli belge veya sertifikaları ibraz etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başa dön tuşu