KAMU PERSONEL ALIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı 190 Orman Muhafaza Memuru Alımı Duyurusu Yapıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda personelin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı hedeflenmektedir. Adaylar ÖSYM web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. 1800 kişinin istihdam edileceği ilgili personel alımı kapsamında birçok farklı unvan ve pozisyona alım yapılacaktır. Mühendislerden veteriner hekimlere, orman korucularından büro personeline kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Duyurusu Yapıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan personel alımına ilişkin detaylar açıklandı. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1800 sözleşmeli personel alımı hedeflenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında alım yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacak kadrolar şöyle:

190 ORMAN MUHAFAZA MEMURU
Ziraat Mühendisi
Veteriner hekim
Gıda Mühendisi
orman mühendisi
su ürünleri mühendisi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
topografya mühendisi
Avukat
laboratuvar
Eczacı
Biyolog
Veteriner Sağlık Teknisyeni
Ziraat Teknisyeni
Veteriner teknisyeni
Ziraat Teknisyeni
Ofis personeli
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru Tarihleri ​​ve Koşulları Nelerdir?

Yurtdışında memur alımı duyurusu! Dışişleri Bakanlığı bilgisayar bilen, 41 yaşını doldurmamış ve en az lise mezunu memur alımı yapacak. Yurtdışında memur alımı duyurusu! Dışişleri Bakanlığı bilgisayar bilen, 41 yaşını doldurmamış ve en az lise mezunu memur alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1800 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu kapsamda adayların başvurularını en geç 2-9 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapmaları rica olunur.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilecek personel, başvurularını ÖSYM üzerinden yapabilecektir. İlgili pozisyona başvuracak adayların, işe alınacak pozisyonlar için belirlenen özel şartları da sağlaması gerekmektedir. Tüm genel ve özel koşulları sağlayan adayların en geç 9 Haziran tarihine kadar başvurmaları rica olunur.

Başa dön tuşu