KAMU PERSONEL ALIMI

SYDV asgari ücretli personel alımı yapacak

SYDV personel alımı yapacak!… Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayınlanan duyuruya göre SYDV, KPSS puanı olmayan işçi alımı yapacağını duyurdu. SYDV mülakat ve mülakat bilgileri, başvuru şartları ve diğer bilgiler haberimizde verilmektedir. SYDV’de çalışmak isteyen adayların haberimizde verilen son başvuru tarihine kadar işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

MÜRACAAT KOSULLARI (GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR)

Çalışma Saatleri: 08:30 – 17:30 6-Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık bölümlerinin birinden mezun olmak. 7-Sosyal İletişim becerisine sahip olmak. 8- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak. 10-Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumlarından hiçbir ad altında düzenli aylık gelir sağlamaması, ayrıca halen uzun vadeli sigorta kollarına tabii olacak şekilde çalışıyor olmaması gerekmektedir. 11-Görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek düzeyde akıl hastalığı, vücut engeli ve kronik sağlık sorunları bulunmamak. Aksi durumun tespiti iş sözleşmesinin feshine sebep olacaktır. 12-Elmalı ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belirtilen sayıda ve belirtilen sayıdan daha az sayıda personel alıp almamak, alımı tek taraflı iptal etmek veya proje başlama süresini ertelemek konularından tamamen serbesttir. 13-Başvuru sahipleri başvuru süresi içerisinde, başvuru için gerekli olan ve aşağıda yer alan belgeleri (1-7 Aralığındaki Belgeler) dosya içerisinde yetkili kişiye bizzat elden teslim edecek olup şartlara uygun başvuru sahiplerine başvuru esnasında teslim ettikleri belgeler karşılığında ıslak imzalı ” Evrak Alındı Belgesi” verilecektir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan veya sahte belge ile başvuru yapmak isteyen kişilerin talepleri kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BASVURE İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-İş Başvuru Formu (Elmalı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Bürosundan temin edilecektir.) 2-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı görülerek dosyaya eklenecektir.) 3-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir) 4- Vesikalık Fotoğraf (1 Adet) 5-Yerleşim Yeri Belgesi (Tarihçeli olarak e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir) 6-Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir) 7-Başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumlarından hiçbir ad altında düzenli aylık gelir sağlamadığını, ayrıca halen uzun vadeli sigorta kollarına tabii olacak şekilde çalışıyor olmadığını gösterir belge. (e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebileceği gibi Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinden de temin edilebilir-SGK hizmet Dökümü) 9-Sağlık Raporu (İşe başlama sürecinde talep edilecektir-Aile Hekimlerinden)

Başa dön tuşu