GÜNDEMKAMU PERSONEL ALIMI

Son dakika: Polis, Bekçi, Mit, Öğretmen, Jandarma ve Gardiyan Alımında Önemli Değişiklik

Kamu kurum ve kuruluşları, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, MİT, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak öğretmenler ile polis, jandarma, sahil güvenlik ve üst düzey personelin gizli birim ve birimlerinde istihdam edilecek kamu personeli kamu yöneticileri ilk defa veya tekrar işe alınmaktadır. veya kamu görevine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacak.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları Yönetmeliği bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, millî varlık ve bütünlüğünü zedeleyebilecek veya tehlikeye atabilecek bilgi ve belgeleri, gizli birim ve kısımları tespit ederek değerlendirme komisyonlarının çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, ilgililer tarafından bilgilendirilmeleri halinde, yönetmelikle yetkilendirilmemiştir. belirlenen.

Hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak kişiler, bu işlemi yapacak kurum ve kuruluşlar ile yürütülecek birimleri kapsayan yönetmeliğe göre, kamu tarafından gizlilik derecesine sahip birim ve kısımlar belirlendi. kurum ve kuruluşlar Başkanlığa bildirilecektir. Ancak bu tebligat, il özel idareleri ve il özel idarelerinin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile köy hizmet birlikleri için İçişleri Bakanlığına, belediyeler ve bağlı kuruluşları için ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yapılır. ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri. İlgili bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülen bildirimler Cumhurbaşkanlığına iletilecektir.

– Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması veya her halükarda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonları tarafından silinecek ve imha edilecektir.

İşlem aleyhine dava açılması halinde karar kesinleşmeden bu veriler silinemez.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tespit edilen gizli birim ve bölümleri 60 gün içinde Cumhurbaşkanlığına bildirilir.

Başa dön tuşu