KAMU PERSONEL ALIMI

Sayıştay’dan istihdam atağı: ön lisans mezunu büro personeli alacak

Sayıştay’dan istihdam atağı: ön lisans mezunu büro personeli alacak. Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda gösterilen pozisyon unvanı için 6 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, b) Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak, c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak, d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, tabloda belirtilen öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan niteliklere göre başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular, 10.08.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başa dön tuşu