KAMU PERSONEL ALIMI

Sayıştay büro personeli alımı 10-19 Ağustosta başlıyor

Sayıştay büro personeli alacak. Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda gösterilen pozisyon unvanı için 6 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvuru yapabilmesi için: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, b) Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak, c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak, d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİH

Başvurmak isteyen adayların tarihleri göz önüne alması gerek. Adaylar, tabloda belirtilen öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan niteliklere göre başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular, 10.08.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sayıştay büro personeli alacak. Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre ilan edilen pozisyonun 10 (on) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân edilecek veya Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Başa dön tuşu