KAMU PERSONEL ALIMI

Kütahya Belediyesi 21-45 arası vasıfsız personel alımı yapacak! KPSS puan şartı yok

Kütahya Belediyesi İŞKUR'da verdiği ilan ile 21 ile 45 yaş arası vasıfsız kpss puan şartsız personel alımı yapacağını resmen açıkladı

Kütahya Belediyesi personel alımı yapacak! Kütahya Belediyesi bünyesinde görev almak isteyen adaylar haberimiz üzerinden gerekli iş başvuru bilgilerini alarak iş başvuru aşamasına ilgili birimler üzerinden geçiş sağlayabilirler. Türkiye iş kurumu üzerinden verilen ilan neticesinde Kütahya Belediyesi personel alımı yapacağını resmi olarak açıklamış olup Kütahya Belediyesi personel işçi alımı detayları haberimizde… İşte detaylar…

  1. Meslek Adı: ESKİ HÜKÜMLÜ-BEDEN IŞÇISI Açık İş Sayısı: 5 KİŞİ (ERKEK) (GENEL)
  2. Niteliği (Geçici/Daimi): DAİMİ
  3. Başvuru Tarihleri:03.10.2022 — 07.10.2022 (Saat :17:00 ‘e kadar)
  4. Başvuru Adresi: Başvurular www.kutahya.bel.triisbasvuru.asp adresinden yapılacaktır. Şahsen müracaat yapılmayacaktır.
  5. irtibat Kişisi: insan Kaynakları Birimi
  6. Unvanı: insan Kaynakları Personeli
  7. Telefonu: 0274 222 02 02
  8. E-posta: www.kutahya.bel.tr/isbasvuru.asp
  9. Çalışma Adresi:Kütahya İli
  10. Çalışma Süresi: DAİMİ (BELİRSİZ SÜRELİ)

Çalışma Saatleri ve Yeri:

Vardiyalı Sistem ( Şartlara göre değişiklik arz edebilir) – Görev alacak eski hükümlü personel Belediyemizin uygun görülen birimlerinde Beden işçisi olarak belirsiz süre ile çalıştırılmak üzere işçi alımıdır. -İşe alınacak adayların deneme süresi 2 ay olup. 2. Ayın sonunda performansından memnun kalınmayan işçilerin sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu 15. maddesi gereğince “IŞVEREN TARAFINDAN FESH EDİLECEKTİR”

Başvuru koşulları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; 2- 21-45 yaş aralığında olmak; 3- Askerlik durumu itibariyle; A – Askerlikle ilgisi bulunmamak, B — Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 4- 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşillık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak, 6- işe başlayacak personelin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. 7- İşe başvuran adayların mülakat/görüşme tarihinde herhangi bir işte çalışmıyor olduğunu Sgk dökümü ile belgelemesi gerekmektedir. (Aksini tespit halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

8- Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli’ savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlama karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismar’ suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,” kapsamaktadır

9- işe başvuru yapan adayların Savcılıktan ve İŞKUR’dan alacakları eski hükümlü olduğunu gösterir Eski Hükümlü Belgesine sahip olması ve başvuru esnasında bu belgeleri başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir. 10- İşe başvuran adayların Kütahya Merkez’de ikamet etmesi gerekmektedir. Başvurular www.kutahya.bel.tr/isbasvuru.asp adresinden yapılacaktır. Şahsen müracaat yapılmayacaktır.

Başa dön tuşu