KAMU PERSONEL ALIMI

Karayolları Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü’nde eksikliklerini gidermek için işçi alacağını paylaştı. KGM İşe Alım Ağrı’da yapılacak olup, sadece eski hükümlü adayları başvurabilecektir. Adaylar için başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvurulur?

Kamu İstihdam Alımı Detayları Nelerdir?

Alınacak Kurum: Karayolları Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Müdürlüğü

İşveren Durumu: Genel

İşe Alınacak Personel: beden işçisi

Veysel Eroğlu on Twitter: "Karayolları kenarı ağaçlandırma çalışmaları,  Denizli... http://t.co/QGbHja6kiD" / Twitter

Kimler Başvuru Yapabilir?

1. İlan şartlarını sağlayan adaylar; İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde esube.iskur.gov.tr ​​internet adresindeki “İş Arayan” linki üzerinden TC Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz.
Ayrıca servis noktalarından ve Alo 170 hattından da başvuru yapılabilmektedir. Son başvuru tarihi tatile denk geldiğinde başvurular bir sonraki iş günü sonuna kadar uzatılır.
Affedilse dahi, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına ve casusluğa karşı suçlar, cinsel saldırı veya çocuğa karşı suçlar.
cinsel istismar suçlarından hüküm giymemiş olmak kaydıyla; zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, kasten işlenen bir suçtan dolayı veya cezası süresine bakılmaksızın bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suç mallarını aklama veya kaçakçılıktan hüküm giyenlerden.
Cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, şartlı tahliye olanlar, durumunu eski hükümlü belgesi ile belgeleyenler veya terörle mücadelede engelli sayılmayacaklar.
Yaralananlar: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Subaylar Kanununa giren askerlik görevini yerine getirirken
Tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep-sonuçları sonucu malul olmadan yaralananların sağlık raporu
ve durumu (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) terörle mücadelede yaralandığını gösteren bir emir yazısı ile belgelemek,
3.2527 sayılı Türk Soylularının Yabancıların Meslek ve Sanat Hürriyetleri ile Kamu, Özel Kurum veya İşyerlerinde İstihdam Edilmeleri Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Türk
Vatandaş olmak, 18-40 yaş arasında olmak,
4. Kamu haklarından mahrum kalmamak (TCK 53/a)
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
8. Adayların vardiyalı çalışmasının önünde herhangi bir engel bulunmamalıdır.
9. Adayların görevlerini sürekli olarak yerine getirmelerini engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. (Sınavda başarılı olup atananlar düz işçi olarak istihdam edilecektir.)
10.Adayların, başvurunun son günü itibarı ile istenilen unvana uygun eğitim düzeyine ve özel şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.
11. Sınav tarihi, saati ve yeri ile sınava girmeye hak kazanan adaylar, kurumumuzun internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular bölümünde duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, ilgililerin adreslerine posta ile gönderilir. aracılığıyla başka bir bildirim yapılmayacaktır.

Karayolları Karayolu Sistemi - Pixabay'de ücretsiz fotoğraf

İŞKUR’da Başvurular Başladı!

İŞKUR’da KGM İşe alım başvuru süreci başladı. 9 Mayıs 2022’de başlayan başvurular 6 gün sürecek ve en geç 13 Mayıs 2022’ye kadar devam edecek. Başvurular sadece “https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx” adresi üzerinden yapılacaktır.

Günlük 275 TL ödenecek!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ilan ile işe alınacak ofis çalışanı adaylara verilecek yevmiyeyi paylaştı. Buna göre işe alınanlar 274,96 TL. çıplak ücretle çalıştırılacaktır. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 60 gündür; Deneme süresi içinde başarısız olanların işlerine son verilir.

KILAVUZ

Başa dön tuşu