KAMU PERSONEL ALIMI

Karayolları 7125 TL maaşla kamu işçisi alımı İŞKUR’da yayınlandı

İŞKUR duyurusu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü kamu işçisi alacağını duyurdu. Duyuruya göre işe alınacak kişiye 7125 TL maaş ödemesi yapılacak. Genel fiziki işçi alımı için 18-40 yaş aralığı belirlenir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’ne kamu personeli alınacaktır. İŞKUR duyurusu ile adayların nasıl başvuracağı paylaşıldı. TCK’ya başvuracakların 18 ile 40 yaşları arasında olması şartı aranıyor. KGM fiziki işçileri ile yerleşecek olanlara ortalama 7125 TL maaş ödenecek.

Genel Başvuru Koşulları

Türk vatandaşı olmak, 2527 sayılı Türk Soylularının Yabancıların Meslek ve Sanatlarını Serbest Olarak İcra Etmeleri ile Kamu, Özel Kurum veya İşyerlerinde İstihdam Edilmesine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere 18-40 yaşları arasında olmak ,

Kamu haklarından mahrum olmamak, (TCK 53/a) Askerliğini yapmış, muaf veya uzaklaştırılmış (erkek adaylar için),

KPSS sınavına girmiş olmak (önlisans ve lisans düzeyindeki talepler için),
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Adayların vardiyalı çalışma engeli bulunmamalıdır. Gerekli unvana göre vardiyalı çalışma zorunluluğu varsa) Adayların görevlerini sürekli olarak yapmalarını engelleyecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması gerekir. (Sınavda başarılı olup atananlar Beden İşçisi (Genel) işçisi pozisyonunda istihdam edilecektir.)

Başvurunun son günü itibariyle, istenen unvana uygun olarak gerekli eğitim düzeyi ve özel koşulların sağlanması gerekmektedir. Sınav tarihi, saati ve yeri ile sınava girmeye hak kazanan adaylar, kurumun internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) duyurular bölümünde duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ilgililerin adreslerine posta ile ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav için final listesinde yer alan adaylar; Hangi belgelerin teslim edileceği, teslim yeri, tarihler ve diğer bilgilendirme işlemleri daha sonra Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular bölümünde duyurulacak olup, adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sözlü sınav sonucunda asil ve yedek aday olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlük internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular bölümünde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sahte belge veren veya beyanda bulunanların başvurularını geçersiz kılma, işine son verilmesi ile ilgili yasal işlem başlatma, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımızı ilgili mevzuat hükümlerine göre saklı tutuyoruz. Türk Ceza Kanunu.

Atanan işçi 5 yıl süreyle başka bir ildeki bir işyerine nakil (atama) talebinde bulunamayacak.

İşçiler 274,96 TL çıplak ücretle çalıştırılacaktır. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 60 gündür; Deneme süresi içinde başarısız olanların işlerine son verilir.

Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadığı sonradan anlaşılırsa sınavları geçersiz sayılır.

Adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu’na ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

TC Kimlik numarası, ad, soyad, imza ve adres belirtilmeyen dilekçeler, faks ile yapılan itirazlar ve son başvuru tarihinden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri daha sonra belirlenecek tarihe kadar bizzat teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini ibraz etmeye gidemeyenler (durumlarını belirten bir doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) yakınları aracılığıyla belgelerini teslim edebileceklerdir. Belgeleri alınan adaylara göreve başlamaları için yazılı olarak tebligat yapılacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyenler; Bu durumu belgelemeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini müteakip görevlerine başlamalarına izin verilecektir.

Başvuru Formu ve Özel Koşullar

Başvurular 00006744415 iş ilanı ile iş ve işçi bulma kurumuna yapılacaktır. Adaylar 9 Mayıs 2022 tarihine kadar işlem yapabileceklerdir. KPSS sınavına girenlerin başvuruları kabul edilecektir. Puan şartı yoktur. Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar il ve ilçelerinde ikamet edenler işgücü talebi için başvurabilirler.

Başa dön tuşu