KAMU PERSONEL ALIMI

Kamuya KPSS 50 ve 60 puan şartıyla personel alımı yapılacak

Kamuya KPSS 50 ve 60 puan şartı ile üniversite personel alımı yapılacağı ilan edildi. KPSS şartıyla kamu personeli alımı başvuruları bugün başladı ve 26 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

İşe alınacak personel İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde sürekli olarak istihdam edilecektir. Peki İTÜ hangi meslek ve eğitim kademelerinden memur ve işçi alacak? İTÜ personel alımı başvuruları nerede ve nasıl yapılabilir? İstenilen meslekler için aranan şartlar nelerdir? Detaylar burada… İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından 8 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan duyuruya göre, üniversite birimlerinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere;

PERSONEL DAĞILIMI

4 büro memuru,

16 güvenlik görevlisi,

2 cankurtaran bir radyoloji Tıbbi Görüntüleme teknisyeni,

1 ziraat teknisyeni,

1 tesisatçı,

1 İnşaat Teknolojisi teknisyeni,

40 destek personeli,

12 temizlik personeli,

4 bahçıvan,

3’ü şoför olmak üzere toplam 85 memur ve işçi alımı yapılacaktır.

İTÜ PERSONEL ALIM DUYURUSU

657 Sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 85 Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Başvuru işlemleri 08.06.2022 – 22.06.2022 tarihleri ​​arasında yapılabilir.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapmış ve olumlu sonuç almış olmak.

c) Erkek adaylar için, muafiyet çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise, muaf tutulmuş veya tecil edilmiş veya yedek sınıfa nakledilmişse.

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olabilecek bedensel veya ruhsal bir hastalığı bulunmamak.

Daha önce bu şekilde istihdam edilenler, sözleşmelerinin esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumları tarafından sözleşmelerinin feshedilmesi halinde, sona erme tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar. hizmet sözleşmesinden veya Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar dışında sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak feshetmeleri halinde. hükmüne uymak,

e) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Başvurular, http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurulup ilgili belgelerle birlikte hazırlanarak İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük Personeline teslim edilerek elden veya posta yoluyla yapılacaktır. İlana başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Daire Başkanlığı. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

a) Başvuru Formu (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr adresinden temin edilebilir)

b) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

c) Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan (Üniversitemizin www.pdb.itu.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkek Adaylar için), (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

f) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi,

g) Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi başvurularında Sağlık Kurumlarından (aile hekimliği, sağlık ocağı vb.) boy/kilo durumunu gösteren belge .) gereklidir.

KILAVUZ

Başa dön tuşu