KAMU PERSONEL ALIMI

Kamuya 3,415 personel alınacak

En az ortaokul mezunu olan çok sayıda personel alınacaktır. 27 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de birkaç önemli duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyurularda, sözleşmeli ve kadrolu kamu personelinin en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından istihdam edileceği belirtildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek kamu personeli alımında adaylar farklı pozisyonlarda istihdam edilecektir.

turned off laptop computer on top of brown wooden table

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Yayınlanan ilanlara baktığımızda adayların aşağıdaki genel başvuru koşullarını sağlaması gerektiği belirtilmektedir:

Türk vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum kalmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, zimmete para geçirme, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflastan mahkum olmamak, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma suç veya kaçakçılıktan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması,
Erkek adaylar için askerlik hizmeti yönünden; askerlik yapmamak, askerlik çağına gelmemişse askere gitmek, tecil edilmek,
Şartlar ilanlara göre değişebilir.

ottomans and chairs inside the room

Alınacak kurumlar

Emniyet 3250 bekçi alınacak tıklayın

Enerji bakanlığı 65 personel alınacak tıklayın

Antalya belediyesi 100 zabıta alacak tıklayın

Başa dön tuşu