KAMU PERSONEL ALIMI

Kamu Denetçiliği Kurumu 13 personel alımı yapacak! Temizlik-Koruma Güvenlik!…

Kamu denetçiliği Kurumu, Anayasamızın 74. maddesinde yer alan anayasal bir kurumdur. 6328 numara Kanunun 5 inci maddesine göre “Kurum, idarenin işleyişine ilişkin şikayet üzerine, ve işlemler ve tutum ve davranışlar; insan hakları, hukuk ve hakkaniyete dayalı adalet anlayışında Uygunluk açısından incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.

Kurumumuz, hukukun üstünlüğünü sağlamayı, iyi yönetim ilkelerini oluşturmayı ve halkla ilişkiler kurmayı taahhüt eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin denetimine tabi, sorumluluk bilinciyle ve hakkaniyet temelinde bir denetim. Mekanizma olarak 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatı ve kararlarla idareye rehberlik eder. “İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır” inancıyla, “İnsanları yaşat ki Devlet “Yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesi insan haklarını teşvik etmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak, hak arama kültürünü teşvik etmek. Şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir yönetimin yaygınlaşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. 06/06/1978 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) bendi ile ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel İstihdamı Hakkında” 2020-KPSS (B grubu) Ankara merkezli Kurumumuzda puan sırasına göre istihdam edilmek üzere sözleşme imzalanmıştır. personel alınacaktır.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK MEMURU) İŞ TANIMI:

1- Yemekhanede bulaşıkları yıkamak, bulaşıkhane ve yemekhanenin düzenli ve temiz olmasını sağlamak,
2- İş öncesi ve sonrası yemekhane, bulaşıkhane ve bulaşıkhanedeki makinelerin günlük olarak temizlenmesi
eksiklikleri gidermek ve düzeltmek,
3- Çöplerin düzenli depolanmasını sağlamak, günlük olarak depolanan çöpleri her gün kurum dışı çöplere atmak.
kabına dökerek,
4- Daima disiplinli, hızlı ve çalışkan olmak,
5- Kendisine verilebilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak,
6- Çalışırken yemekhane hijyen ve güvenlik kural ve standartlarına uymak,
7- Satın alma biriminden gelen eşyaların yemekhaneye taşınmasına yardımcı olmak,
8- Yemekhanede; doğru yerde istiflenmiş tabaklar, kaşıklar ve çatallar, bardaklar ve diğer mutfak eşyaları
temiz ve düzenli tutmak için,
9- Yemekhane tezgah ve dolaplarının malzeme depolama alanlarının temiz olmasını sağlamak,
10- Yemekhane kapanmadan tüm yemekler ertesi güne kadar tezgahlarda bırakılmaz.
kontroller yapmak,
11- Kurumdaki kapalı alanların ana girişi dahil odalar, toplantı odaları, çalışma odaları ve ortak alanlar
süpürme ve paspaslama, pencereler, masalar, raflar, aydınlatma armatürleri, ısıtıcı göbekler, eşikler ve benzeri
yerleri nemli bir bezle silmek,
12- Tuvaletleri her gün sabunlu ve dezenfektan maddelerle yıkamak. Her zaman tuvaletler
temiz tutun, kağıt havlu ve sıvı sabun az olduğundan kontrol formunu doldurun. lavabolar sıvı
temizlik malzemesi ile temizlik. Aynaları ve muslukları silmek
13- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yüklerin taşınması, mobilya taşınması,
söküm ve kurulum,
14- Birim yöneticilerinin atandıkları birimlerin görev tanımlarına uygun olarak verdikleri diğer görevler.
iş ve işlemleri yürütmek,
15- Tüm bu süreçlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemeleri korumak.
azami özeni göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerini uygun yerlerde ve yeterli düzeyde kullanmaktır.
ve korunması,
16- İstendiğinde benzeri hizmetleri yapmak.

Başvuru tarihleri

İlgilenenlerin başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​adresinden 10 Şubat (10:00) – 25 Şubat (18:00) tarihleri ​​arasında tamamlamaları gerekmektedir. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak kişilerin önlü ve arkalı silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını “Diğer Belgeler” sekmesi altındaki “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir. Teknisyen pozisyonuna başvuracak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan alacakları SGK Uzun Dönem Hizmet Beyanı’nı “Diğer Belgeler” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” görünmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İLAN TAM METNİ

Başa dön tuşu