KAMU PERSONEL ALIMIPERSONEL ALIMI

İş Arayanlar Müjde!… Helal Akreditasyon Kurumu Memur Alımı İçin İlana Çıktı

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından 10 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan duyuruya göre 3 Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı duyuru sayfasında duyuruldu. Başvuru yapacak adayların başvuruları sona eriyor. Başvuru için son tarih 11 Şubat 2022’dir. Helal Akreditasyon Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 uzman yardımcısı istihdam etmektedir. Kurumsal memur alım başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular sona ermek üzeredir.

Helal Akreditasyon Kurumu Uzman Yardımcısı Başvuru Koşulları

35 yaşından büyük olmamak,

2020 ve 2021 KPSS P1 ve P3 puan türlerinden en az 70 puana sahip olmak,

Başvuru tarihinin son gününden itibaren 5 yıl içinde ÖSYM tarafından İngilizce,

Fransızca ve Arapça dillerinden herhangi birinde YDS’den en az C seviyesi puanına sahip olmak,

Görevini sürekli yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,

En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin rehberde yer alan ilahiyat ve veterinerlik bölümlerinden en az lisans diplomasına sahip olması,

Erkek adayların askerlik hizmetini yapmaları zorunludur.

Kamu Personeli İşe Alım Başvuru Tarihleri

Adayların başvurularını 10 Ocak 2022 ile 11 Şubat 2022 tarihleri ​​arasında yapmaları gerekmektedir. Adayların başvurularını Helal Akreditasyon Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak yapmaları gerekmektedir. E-Devlet üzerinden ve başvuru ekranının takibi.

Şahsen veya posta yoluyla başvuran adaylar kabul edilmeyecektir.

Adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Uygun adaylar sınava Ankara’da girecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınavın tarihlerini ve adresini kurumun resmi internet sitesinde yayınlayacakları duyuruda paylaşacaklardır. Satın alma Ankara ilinde yapılacaktır.

DİĞER MESELELER

Asıl listede bulunanların kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazeretlerinin bulunması zorunludur. Elinde olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile sonradan gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Atansalar bile iptal edilirler. atanmaları için kendilerine bildirilir. Süresi içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya atanmasına rağmen süresi içinde görevine başlamayan, Sınav sonuçları adaylar için kazanılmış bir hak sayılmaz.

▪ Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmayanlar, vazgeçenler, randevusu iptal edilenler ve memur olma şartlarından hiçbirini taşımayanlar. 3/3 anlayışla atanmayanların yerine listeden atanacaktır. ▪ Başvurusu kabul edilen ve giriş sınavına katılabilecek kişiler arasında yer alanlar yalan beyanda bulunurlar. Bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. atanmış olsalar bile hatta iptal. Hiçbir hak iddia edemezler ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa tabidirler. Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. o Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Başvuru Kılavuzu

Başa dön tuşu