KAMU PERSONEL ALIMI

İBB memur alımı için ilan yayımladı: itfaiye eri ve zabıta alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine memur alımı yapacağını kamuoyu ile paylaştı.

657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev verilmek üzere memur alımı yapılacağı belirtildi. Belediye Başkanlığı memur alımı ilanına başvuru sağlamak isteyen adayların genel şartların yanı sıra İBB personel alımı için özel şartlar belirtmiş olup adayların bu şartları da taşıyor olması gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine
göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
taşımak kaydıyla, münhal 61 adet İtfaiye Eri ve 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı
yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak. 2. Kamu haklarından mahrum kalmamak. 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenmiş bir suçtan dolayı affedilse veya bir yıl veya daha uzun süre hapis yatsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma güven, dolandırıcılık, iflas, ihaleye fesat karıştırma, fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması veya kaçakçılıktan hüküm giymemek. 4. Erkek adaylar için askerlik hizmeti yönünden; askerlik yapmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak, tecil veya yedek sınıfa nakledilmek. 5. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak. 6. İlan edilen pozisyonlar için diğer başvuru koşullarını yerine getirmek.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

İBB memur alımı için: Yazılı ve uygulamalı sınava katılmak için; Adaylar 05/09/2022 – 09/09/2022 tarihleri ​​arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresinden elektronik ortamda başvuru işlemlerini tamamlarlar. Adayların uygulama sınavına girmeden önce doktor gözetiminde boy ve kiloları ölçülür. Başvuruda belirtilen boy ve kilo şartlarını sağlamayan adaylar deneme sınavına girmeden diskalifiye edilecektir. Ayrıca, bu adaylar yanlış bilgi için yargılanıyor. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başa dön tuşu