KAMU PERSONEL ALIMI

HSK Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu, 3 Kadroya!

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, en az lise mezunu adaylardan sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı olarak yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımında adayların, Kanuna göre istihdam edilmek üzere; Hakimler ve Savcılar Kurulu Personelinin Sınav, Atama ve Nakil Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar. istihdam edilecektir.

HSK PERSONEL ALIMI

İlana baktığımızda HSK’ya dahil edilecek personelin büro personeli, şoför ve hizmetli olarak istihdam edileceği belirtildi. 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alınacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

HSK personel alımına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

– Türk vatandaşı olmak,
– Son başvuru günü olan 03/06/2022 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını sağlamak ve yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak, merkezi sınavının (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı. (1 Ocak 1985 ve sonrasında doğanlar),
– Kamu haklarından mahrum kalmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık İflastan mahkum olmamak, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma suç veya kaçakçılıktan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması,
– Askerlik durumu açısından; askerlikte bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecil veya yedek sınıfa nakledilmek,

ÖZEL DURUMLAR

Ofis Personeli: 2020 KPSS’den; lisans öğrencileri KPSSP(3), önlisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet fakültesi, adalet bölümünden en az 70 puan ve en az 70 puan alırlar. meslek yüksekokulu, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden veya en az lise ve dengi okuldan mezun olmak ve daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak ( usulüne uygun sertifika veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen kurslar sonucunda verilen kurs bitirme belgesi) Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir).

Süгücü: 2020 KPSS’den; Lisans mezunlaгı KPSSP(3), önlisans mezunlaгı KPSSP(93) ve lise mezunlaгı KPSSP(94) en az 60 puana sahip olmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak, гesmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göгe , 1 Ocak 2016 taгihinden önce en az B Sınıfı, 1 Ocak 2016 taгihinden itibaгen en az D1 Sınıfı süгücü belgesine sahip olmak.

Hizmetli: En az lise veya dengi okul mezunu olmak ve 2020 KPSS’den olmak; Lisans KPSSP(3), önlisans mezunlaгı KPSSP(93) ve lise mezunlaгı KPSSP(94) en az 60 puan aldı.

KILAVUZ

Başa dön tuşu