KAMU PERSONEL ALIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı yüksek maaşla 400 memur alımı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alımı ilanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Genel idare kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde 6-9’uncu kadro ile istihdam edilmek üzere özel rekabet sınavı ile 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Genel İdari Hizmetler Sınıfı notları ve pozisyonları. Özel rekabet sınavı; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak yazılı sınav ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşur. Kadro ve pozisyonların yerleştirileceği idarelerin listesi ile mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgi Bakanlığın resmi internet sitesinde (https://www.hmb. gov.tr/).

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru sağlamak isteyen adaylar: Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için; 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları sağlamak, 2- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden, en az dört yıllık lisans eğitimi veren veya denkliği yetkili mercilerce kabul edilen Ulusal veya uluslararası eğitim kurumlarından mezun olmak, 3 – Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1987 ve sonrasında doğanlar), 4 – Kamu Personeli Seçimi ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan sınav (KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzeri puan almış olmak, 5- Sınav ücretinin ÖSYM adına kredi/banka kartı ile “ÖDEMELER”den ödenmesi ÖSYM’nin internet sitesinde veya mobil uygulamalarında yer alan alana, 6 – Sınava başvurmak İşlemleri eksiksiz tamamlamış olmak için şartlar aranır.

SINAV UYGULAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı için tarihler: Sınava ön başvurular 8-14 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında ÖSYM üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Atanacak 400 personel ve pozisyonun (8000 aday) yirmi katı en yüksek puandan KPSSP48 puan türüne ve sıralamadaki son adayla aynı puan listeye alınacak ve son başvuruyu yapacak adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ​​adresinden duyurulacaktır. Ön başvuru sonucunda sıralamaya giren adayların kesin başvuruları 27 Eylül – 3 Ekim 2022 tarihleri ​​arasında ÖSYM başvuru merkezlerinden veya elektronik ortamda mobil uygulamalar üzerinden veya bireysel olarak internet üzerinden alınacaktır.

Bu tarihler arasında ÖSYM’ye başvuramayan adaylar için geç başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olacaktır. Sınava ön başvuru ve son başvuru, sınav başvuru bilgileri, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve sınav ücretinin ödenmesi. bu ücretler başvuru tarihlerinden önce ÖSYM’nin internet adresinde ilan edilecektir.

Başa dön tuşu