KAMU PERSONEL ALIMI

Gümrük memuru alımı için ilan yayınlandı

Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları için duyuru. 2022 yılı için Bakanlık bünyesindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 309 kişilik bir kadro ile Gümrük Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır. Bu kapsamda Bakanlık, bünyesindeki eksiklikleri gidermek için 15 farklı ilde memur alımı yapacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır. İşe alınacak illeri ve adaylardan aranan şartları sizlerle paylaşıyoruz.

Başvuru Yapacak Adaylarda Hangi Koşullar Aranacak?

Başvuru için adaylardan genel olarak 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki nitelikler aranacaktır. Bu konuda aranacak şartlar: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından yoksun olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak”.

Özel Başvuru Koşulları Nelerdir?

– Gümrük Muhafaza Memuru alımı için Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı itibarıyla 30 yaşından gün almamış yani 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olma şartı,

– Hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, ekonomi, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve yönetim, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işleri, muhasebe ve finans yönetimi bölümleri veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bölümleri,

– 2020 yılında ÖSYM aracılığıyla yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

– Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda en az 165 cm boyunda olmak,

– Sağlık yönünden Devlet hastanelerinden görevini yerine getirmesine engel olabilecek bir akıl hastalığı veya bedensel engelinin bulunmadığına veya herhangi bir görme ve konuşma bozukluğu bulunmadığına dair rapor alınması, “Ülkenin her yerinde çalışabilir ve silah kullanabilir” ibaresinin yer aldığı sağlık kurulu raporu.

Başvurular internet üzerinden yapılacak!

Ticaret Bakanlığı yetkilisi işe alım başvuruları sadece e-Devler şifresi ile yapılmaktadır. Bu kapsamda adayların başvuruları 15 Mart 2022 tarihinde başlayacak olup, başvuruların en geç 22 Mart 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Değerlendirme Uygulamalı Fiziki Yeterlilik Sınavı ile Yapılacaktır!

KPSS Puan değerlendirmesi ile Uygulamalı Fiziki Yeterlilik Sınavına katılım sağlanacaktır. Bu kapsamda KPSS Puanı ile adayların yaptıkları başvurular dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre en yüksek puandan en düşük puana doğru fiziki yeterlilik testi yapılacaktır.

Başa dön tuşu