KAMU PERSONEL ALIMI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 100 personel alımı yapıyor

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatındaki boş kadroları doldurmak için 100 İl Göç Uzman Yardımcısı istihdam etmek istiyor. Bu pozisyonlar, Türk veya yabancı bir üniversiteden Hukuk, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler bölümlerinde dört yıllık bir dereceyi tamamlamış olmak da dahil olmak üzere belirli uygunluk koşullarını karşılayan adaylara açıktır.

Adayların bu pozisyonlara atanabilmeleri için ayrıca KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP32, KPSSP36 gibi çeşitli Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) türlerinden birinden 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Adayların bu akademik niteliklerin yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli sicil kaydı bulunmamak ve 18 yaşını doldurmamış olmak gibi genel şartları da taşıması gerekmektedir. ve 1 Ocak 2023 itibarıyla 35.

Bu pozisyonlar için işe alım süreci, Göç İdaresi Başkanlığı adına Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından yapılan yazılı sınav ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan sözlü sınavdan oluşan iki aşamalı bir giriş sınavını içermektedir. Adaylar KPSS ve yazılı sınav puanlarına göre sıralanacak ve pozisyon başına ilk 20 aday sözlü sınava katılmaya davet edilecektir.

Verilen bilgilerden, İl Göç Uzman Yardımcılarının hangi özel görev ve sorumlulukları yerine getirmelerinin bekleneceği veya çalışma koşullarının ne olacağı açık değildir. Bununla birlikte, Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları olarak, vize işlemleri, oturma izinlerinin verilmesi ve göçmenlerin ve mültecilerin Türk toplumuna entegrasyonuna yardımcı olmak gibi göç ve göç yönetimi ile ilgili çeşitli faaliyetlerde yer almaları muhtemeldir.

Bu pozisyonlar, nitelikli bireylerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne katılmaları ve Türkiye’de göç ve göçle ilgili önemli çalışmalara katkıda bulunmaları için bir fırsat sunmaktadır. Uygunluk koşullarını karşılıyorsanız ve başvurmakla ilgileniyorsanız, bunu son başvuru tarihinden önce yaptığınızdan emin olun.

  • https://www.goc.gov.tr/il-goc-uzman-yardimciligi-giris-sinavi-duyurusu3

Başa dön tuşu