KAMU PERSONEL ALIMI

Eylül ayı zabıta memuru alımı yapılacak! Yüksek maaş, kadrolu devlet memuru

Vatandaşlar polis ve bekçi alımlarından sonra en çok zabıta memuru alımlarını merak ediyor. İl veya ilçe belediyelerine bağlı olarak memur veya işçi olarak çalışan zabıtalar 2022 yılında istihdam edilecek mi? 2022’de zabıta alımı var mı? Zabıta memuru olma şartları nelerdir?

Bu yıl vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı’nın polis ve korucu alımına ilişkin açıklamalarını beklerken, zabıta alımlarını da araştırıyor. Zabıta olma konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan vatandaşlar, “2022 yılında zabıta alımı var mı? “zabıta olma şartları nelerdir?” Sorularına cevap ararlar.

2022’de zabıta alımı olacak mı?

Eylül 2022’de zabıta memuru alımı başvurularını kabul edecek belediye duyuruları Türkiye iş kurumu İŞKUR resmi internet sitesinde yayınlandı. Buna göre;  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, İstanbul Fatih Belediyesi…

GENEL ŞARTLAR

İlan edilen memur ve zabıta kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

Başa dön tuşu