KAMU PERSONEL ALIMI

Devlete zabıta alımı için harekete geçildi

Devlet kurumuna zabıta görevlendirilmesi için harekete geçildi. Diyarbakır İli Yenişehir Belediyesine Bağlı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere; Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvan, sınıf, derece, sayı, nitelikler, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer Şartları yerine getirmek kaydıyla belirtilen boş kadrolara atanan polis memuru. alınacak.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. a) Türk vatandaşı olmak, b) Olmamış olmak kamu haklarından yoksun, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, hileli infazdan hüküm giymemiş olmak, suç veya kaçakçılıktan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, ç) Erkek adaylar için askerlik yönünden; Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelenmiş veya yedek sınıfa nakledilmiş olmak, d) Engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, görevini sürekli yapmaktan alıkoymak, taşımak,

Adaylar 12.09.2022-15.09.2022 tarihleri ​​arasında Fabrika Mahallesi 763. Sokak No:3 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde bulunan Yenişehir Belediyesi Ana Hizmet Binası çok amaçlı toplantı salonuna (Evlilik Salonu) evrakları ile bizzat başvurarak başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. başvuru sırasında gereklidir. . a) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. b) Adayların boy ve kilo ölçümleri başvuru sırasında Belediyemiz tarafından bizzat yapılacaktır. c) Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başa dön tuşu