KAMU PERSONEL ALIMI

Devlet Yurt Dışı Sekreter Alımı İlanı! 18-41 yaşında olanlar dikkat

Devlet yayımladığı ilan ile Büyükelçilik için sekreter alımı yapacağını açıkladı. Lise mezunu olmak 41 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Ancak YDS şartı bulunmaktadır.

T.C. LÜBLİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu ÖNEMLİ: Sınav, Lübliyana / Slovenya’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Lübliyana Büyükelçiliğinde münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3.    En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4.    Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5.    Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6.    Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7.    Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir.),
8.    Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (Buna ilave olarak Slovence, Boşnakça, Hırvatça veya Sırpça bilmek tercih sebebidir.),
9.    Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),
2.  Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu’na  tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),
3.  Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,
4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.),
5.  Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
6.  Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı Platformu’na yüklenmesi gerekmektedir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 26 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da, Büyükelçiliğimizin Livarska ulica 4, 1000 Ljubljana/Slovenia adresinde bulunan kançılaryasında yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçeden İngilizceye çeviri (1 saat)
İngilizceden Türkçeye çeviri (1 saat)
Türkçe kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi. (İkinci dil beyan eden adaylar için Slovence dilinde de mülakat yapılacaktır.)

Uygulamalı Sınav Konuları:

Daktilo (Bilgisayar) sınavı.

IV) BAŞVURU TARİHİ: 

Başvurular 26 Ağustos 2022 Cuma TSİ 10:00 ile 11 Eylül 2022 Pazar TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 19 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Lübliyana Büyükelçiliğine elden veya postayla ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Lübliyana Büyükelçiliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılmayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.

V) SINAV YERİ: 

Yazılı Sınav: Livarska ulica 4, 1000 Ljubljana/Slovenia, Büyükelçilik binası.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: Livarska ulica 4, 1000 Ljubljana/Slovenia, Büyükelçilik binası.

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.)

Tel      : +386 1 236 41 50
E-mail: embassy.ljubljana@mfa.gov.tr

Başa dön tuşu