KAMU PERSONEL ALIMI

Devlet Su İşleri Bursa’da 9 bekçi alımı yapacak! 18-40 yaş arası

Bursa bekçi alımı ilanı geldi. Talebiniz 25.07.2022 tarihinde Türkiye İş Kurumu  Açık Kamu İşleri bölümünde duyurulacak ve 5 gün süreyle duyuruda kalacaktır. Talebimiz açıklandıktan sonra duyuruda belirtilen şartları yerine getiren adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet üzerinden yapabileceklerdir (www.iskur.gov.tr ) duyurulur.

Kademe kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşıması ve sertifikalandırılmaları gerekir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (4), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları sağlamak 657.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Almada Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca; affedilse dahi Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırrı ve casusluk suçları, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçları güven, hileli iflas, zimmete para geçirme, zimmete para geçirme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymeme ihalesi.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihinden itibaren en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

Son başvuru tarihi itibariyle en az lise veya dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.

Askerlikle ilgili olmadığınızı belgelemek için.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa göre halen geçerli olan Silahlı Özel Güvenlik sertifikası ve kartına sahip olmak.

Tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmasını engelleyecek herhangi bir akıl ve ruh sağlığı sorunu bulunmadığına, diğer bir ifadeyle herhangi bir hastalığı/engelli bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunun bulunması, saha koşullarında çalışabilir. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Sağlık Bakanlığı onaylı ve Psikoteknik Merkezler tarafından düzenlenen Psikoteknik raporuna sahip olmak.

İşe göndermede rüçhan hakkı bulunan adaylardan, anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen rüçhan durumunu gösteren belgeye sahip olmak.

7315 Sayılı Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonuçlarına göre atama yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Randevuya engel bir adli sicil kaydı bulunmamak.

Güvenlik görevlisi (silahlı) olarak istihdam edileceklerinden, yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan şartlar, 5188 sayılı Kanunun 10 ve (f), (g) ) ve (h) şartlarını yerine getirmesi. yani Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

Başa dön tuşu