KAMU PERSONEL ALIMI

Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı 130 personel alacak

Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı 130 personel alacak

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
İlan Bilgileri
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılanAfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesindetoplam (130) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ.

1. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.1. GENEL ŞARTLAR

1.1.1. Türk vatandaşı olmak,
1.1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,
1.1.3. Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
1.1.4. Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,
1.1.5. Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyla diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1. İNŞAAT MÜHENDİSİ
1.2.1.1. 
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
1.2.1.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
1.2.1.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
1.2.1.4. İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.1.5. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1.2.2. HARİTA MÜHENDİSİ
1.2.2.1. 
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
1.2.2.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
1.2.2.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
1.2.2.4. İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.2.5. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1.2.3. MAKİNE MÜHENDİSİ
1.2.3.1. 
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.
1.2.3.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
1.2.3.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
1.2.3.4. İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.3.5. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

1.2.4.ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
1.2.4.1. 
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.
1.2.4.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
1.2.4.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
1.2.4.4. İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.4.5. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

1.2.5. BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
1.2.5.1. 
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği”  lisans mezunu olmak.
1.2.5.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
1.2.5.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
1.2.5.4. İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.5.5. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1.2.6. JEOLOJİ MÜHENDİSİ
1.2.6.1. 
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
1.2.6.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
1.2.6.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
1.2.6.4. İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.6.5. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

1.2.7. MİMAR
1.2.7.1. 
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
1.2.7.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
1.2.7.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
1.2.7.4. İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.7.5. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

1.2.8. ŞEHİR PLANCISI
1.2.8.1. 
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
1.2.8.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
1.2.8.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
1.2.8.4. İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.8.5. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1.2.9. AVUKAT
1.2.9.1. 
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.
1.2.9.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.)
1.2.9.3. İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.9.4. Türkiye’de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.
1.2.9.5. Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.
1.2.9.6. Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyla avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.
1.2.9.7. Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi Kariyer Kapısı Platformuna yüklemek,
1.2.9.8. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

1.2.10. UZMAN
1.2.10.1.
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme,  İktisat, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans, Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler”bölümlerindenlisans mezunu olmak.
1.2.10.2. 4’lük sistemde en az 2,50 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
1.2.10.3. İlan tarihi itibariyla son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D), CPE’den en az (C), CAE’den en az (C) düzeyinde, TOEFL İBT’den en az (72) ve PTE’den en az (55) puan almış olmak,
1.2.10.4. İlan tarihi itibarıyla Bankacılık sektöründe, Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel Pazarlama veya Kredilendirme süreçlerinde en az 3 yıl, bankacılık sektöründe olmayanlar için özel ve kamu kurumlarının finans, muhasebe veya dış ticaret bölümlerinde en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
1.2.10.5. Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.
1.2.10.6. Son başvuru günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

2. SINAV KONULARI

2.1. İnşaat Mühendisi
2.1.1. 
Zemin Mekaniği
2.1.2. Yapı Malzemesi
2.1.3. Yapı Statiği
2.1.4. Betonarme
2.1.5. Şantiye Bilgisi
2.1.6. Kentsel Dönüşüm

2.2. Harita Mühendisi
2.2.1. 
Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları
2.2.2. Jeodezi (koordinat sistemleri)
2.2.3. Kadastro bilgisi
2.2.4. İmar uygulamaları
2.2.5. Haritacılık yazılımları

2.3. Makine Mühendisi
2.3.1. 
Mühendislik mekaniği
2.3.2. Enerji tesis ve işletmeleri
2.3.3. Endüstriyel akustik ve gürültü
2.3.4. Genel proses tekniği
2.3.5. Makine dinamiği

2.4. Elektrik Elektronik Mühendisi
2.4.1. Enerji dönüşümü
2.4.2. Elektromanyetik dalgalar
2.4.3. Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi
2.4.4. Enerji verimliliği ve güç kalitesi
2.4.5. Elektronik devre elemanları

2.5. Bilgisayar Mühendisi
2.5.1. 
Donanım
2.5.2. Yazılım Mühendisliği
2.5.3. Veritabanı ve Arayüz Tasarımı
2.5.4. Sistem Mühendisliği
2.5.5. Bilgi Güvenliği

2.6. Jeoloji Mühendisi
2.6.1. 
Tektonik
2.6.2. Hidrojeoloji
2.6.3. Tarihsel jeoloji
2.6.4. Genel jeoloji
2.6.5. Mineraloji
2.6.6. Paleontoloji
2.6.7. Harita Ölçek
2.6.8. Mühendislik Jeolojisi
2.6.9. Petrografi
2.6.10. Sedimantoloji
2.6.11. Maden Yatakları

2.7. Mimar
2.7.1. 
Mimari tasarım
2.7.2. Yapım bilgisi
2.7.3. Yapı malzemesi
2.7.4. Mimarlık tarihi
2.7.5. Bilgisayar destekli çizim
2.7.6. Kentsel Tasarım
2.7.7. İmar ve Hukuk

2.8. Şehir ve Bölge Plancısı
2.8.1. 
Kent Ekonomisi
2.8.2. Konut Politikaları
2.8.3. Kentsel Dönüşüm
2.8.4. Kent Sosyolojisi
2.8.5. İmar ve Hukuk

2.9. Avukat
2.9.1. 
Anayasa Hukuku
2.9.2. Medeni Hukuk
2.9.3. Borçlar Hukuku
2.9.4. Ticaret Hukuku
2.9.5. Medeni Usul Hukuku
2.9.6. İcra ve İflas Hukuku
2.9.7. İdare Hukuku
2.9.8. İdari Yargılama Hukuku
2.9.9. Ceza Hukuku
2.9.10. Ceza usul Hukuku
2.9.11. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

2.10. Uzman
2.10.1. 
Genel Muhasebe
2.10.2. Borçlar Hukuku
2.10.3. Ticaret Hukuku
2.10.4. 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları
2.10.5. 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları
2.10.6. Kamu İhale Mevzuatı

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

3.1. Başvurular 11.08.2022 Perşembe günü başlayıp 28.08.2022 Pazar günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3.2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3.3. Adayların öğrenim mezuniyet bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncellemeleri gerekmektedir.
3.4. Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
3.5. Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3.6. Genel ve özel şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
3.7. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
3.8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
3.9. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

4. BİLGİ

4.1. Sınav, Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlık internet sayfasında eş zamanlı olarak ilan edilecektir.

5. SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

5.1. Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.

5.2. Sözlü Sınav Konuları ve Puan Ağırlıkları
5.2.1. 
Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).
5.2.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
5.2.3. Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu  (10 puan).
5.2.4. Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
5.2.5. Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
5.2.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).

5.3.  Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

6.1. Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İLETİŞİM ADRESİ: 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / ANKARA

Başa dön tuşu