KAMU PERSONEL ALIMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temizlik görevlisi, aşçı ve kaynakçı alımı yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verdiği ilan ile temizlik görevlisi, aşçı, bahçe bakım, tesisat ve kaynak personel alımı yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 personel alımı yapacak

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

B- 1. Grup (Temizlik-11 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.

C- 2. Grup (Bahçe Bakım-2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik alanının Çiçek Düzenleme, Dış Mekân Bitkileri, İç Mekan
Bitkileri, Peyzaj veya Süs Bitkileri dallarının birinden ya da Tarım alanının Bahçe Bitkileri,
Peyzaj, Bahçıvanlık veya Süs Bitkileri dallarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir
ortaöğretim kurumundan mezun olup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim
Merkezlerinden alınan “bahçıvanlık” veya “süs bitkileri” dalında kalfalık veya ustalık belgesine
sahip olmak.
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.

Ç- 3. Grup (Aşçılık-4 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek
Pişirme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.

D- 4. Grup (Elektrik-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano
Montörlüğü veya Elektrikli Ev Aletleri ve Teknik Servisi dallarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.

E- 5. Grup (Kaynak-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık veya Metal Doğrama
dallarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.

F- 6. Grup (Tesisat-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri dallarının birinden mezun olmak,
2- 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak.

2- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ
1- Adaylar başvurularını 19/07/2022 – 29/07/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, süreç ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.
4- Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan başvuru yaptıkları grup itibarıyla aranan KPSS puan türünde en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralanarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5- Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.

Başa dön tuşu