KAMU PERSONEL ALIMI

Battalgazi Devlet Hastanesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022! Başvurular Başladı

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın 10 bin kişilik personel alımına ilişkin genel duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni açılan Battalgazi Devlet Hastanesi’nde planlanan işe alımlar için İŞKUR internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz.

SÜREKLİ İSTİHDAM BAŞVURU ŞARTLARI

Kademe kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Medeni Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (4), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları sağlamak, 657 Sayılı Memurlar Kanunu.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Çalıştırılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca; affedilse dahi Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırrı ve casusluk suçları, zimmete para geçirme, haraç, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçları. tröst, hileli iflas, ihale zimmete para geçirme, zimmete para geçirme, cezai varlıkların aklanması veya kaçakçılıktan hüküm giymemiş olmak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir).

6. Başvurusu yapılan meslek için belirlenen bir okuldan (bölüm/program) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla gerekli diğer belge/belgelere sahip olmak.

7. Görevini sürekli yapmasına engel olacak beden, ruh ve ruh sağlığı sorununun bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). 8. İşe göndermede rüçhan hakkı bulunan adaylardan, anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen rüçhan durumunu gösteren belgeye sahip olmak.

9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Kanunu hükümlerine göre arşiv araştırması sonuçlarına göre atama işlemi açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan koşullar, 5188 Sayılı Kanun ve (g) ve (h) bendindeki şartların sağlanması

BAŞVURU https://www.iskur.gov.tr ​​ADRESİNDEN YAPILABİLİR. Son başvuru 21 mart 2022

Başa dön tuşu