KAMU PERSONEL ALIMI

Aktaş Belediyesi Memur Alımı İçin İlan Yayınladı! KPSS 70 Alanlara Müjde

Belediye memur alım ilanları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni yayınlanan duyuru ile Niğde İli Aktaş Belediyesi bünyesinde bulunan açığın kapatılması amacıyla Teknisyen alımı ve Düz Memur alımı için 2 kişilik personel alımı yapılacaktır. Alımlar ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasında yapılacak olup, kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

Hangi Personel Alınacak:

Aktaş Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk defa mahalli idarelerde istihdam edilmek üzere atanacaklara ilişkin sınav ve atama yönetmeliği hükümlerine göre,

  • Ön Lisans Mezunları ile Teknik Hizmetler Sınıfında 1 Teknisyen,
  • 1 Lisans Derecesi ile Genel İdari Hizmetler sınıfında Görevli,

,

Belediye Memuru Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları Ne Olacak?

Aktaş Belediyesine memur ve tekniker alımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikler aranacaktır. Özellikle KPSS, Eğitim nitelikleri aranacaktır. Ayrıca daha önce görev yapmış Kamu Kurumu veya Kamu Kurumundan disiplin cezası almamış olmak da gereklidir. Eğitim açısından yukarıdaki tabloda belirtilen alanlarda eğitim almış olmak gerekmektedir.

Adayların 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvurular ne zaman yapılacak? Başvurular Nisan ayında başlayacak olup, şahsen isteyenler elektronik ortamda başvuru yapabilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

a) Hangi pozisyona başvurulacağına ilişkin dilekçe, (Adaylar sadece şartları sağlayan bir pozisyona başvurabilecektir.)

b) Nüfus cüzdanının aslı veya Kurumumuzca onaylanacak fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslının ibraz edilmesi kaydıyla nüshaları belediyemizce tasdik ettirilebilir.)

ç) Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Aslının ibraz edilmesi kaydıyla nüshaları belediyemizce onaylanabilir),

d) ÖSYM web sitesinden alınan barkodlu KPSS Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlik ile ilgili olmadığına dair beyanı,

f) Görevini sürekli olarak yerine getirmesine herhangi bir engel bulunmadığına ilişkin beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 tanesi forma yapıştırılacak)

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Aslının ibraz edilmesi kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

Kılavuz

Başa dön tuşu