KAMU PERSONEL ALIMI

Adli Tıp Kurumu 221 Personel Alımı İlanı Yayımladı

Adli Tıp Kurumu 221 personel alım ilanı

Adli Tıp Kurumu açıkladı: Adli Tıp Kurumu, 6/6/1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Esaslar”a göre resmi olarak duyurdu: ve 7/15754 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Yeri, unvanı, niteliği ve özel koşulları Ek-1’de belirtilen 221 kadro için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Genel Şartlar:

Adli Tıp Kurumu iş başvurusu için adaylardan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Son başvuru tarihi olan 29 Temmuz 2022 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını sağlamak ve ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı. (01 Ocak 1985 ve sonrasında doğanlar başvurabilir.) Koruma pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak ve Güvenlik Görevlisi ve İcra ve Koruma Görevlisi. (01 Ocak 1990 ve sonrasında doğanlar sınava başvurabileceklerdir.) c) Askerlik yapmamış veya askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik yapmış olmak ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1’i – A/5 bendinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olmak, d) Engel teşkil edebilecek akıl hastalığı bulunmamak, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sürekli olarak görevini yapmaktan alıkoymak, e) Kamu haklarından mahrum olmamak, f) Son başvuru tarihi itibarıyla göreve atanmak. eğitici olmak. g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda olumlu olmak.

Başvuru yeri ve şekli:

Adli Tıp Kurumu personel alımı için tarih ve başvuru işlemi: Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilir ve e-Devlet üzerinden aktif olacak iş başvurularını yapabilirler. başvuru tarih aralığında. ekranı kullanarak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her pozisyon için sadece bir başvuru yapabilirler. 6) Başvuru tarihleri: Başvurular 18 Temmuz 2022 saat 10:00’da başlayacak ve 29 Temmuz Cuma 23:59’da sona erecektir. 7) Başvuruların değerlendirilmesi: Sıralama, başvuran ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanlarına göre en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 3 katından daha yüksek sıralamaya sahip olan aday sözlü sınava girmeye hak kazanır.

Başa dön tuşu