KAMU PERSONEL ALIMI

8-10 bin lira maaşla zabıta memuru alınacak

Belediye başkalığı resmen açıkladı: 67 zabıta memuru alacak olan başkanlık şartları ve tarihleri açıkladı.

8 ile 10 bin lira maaş imkanı ile zabıta memuru olmak isteyen adaylara müjde: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal 61 adet İtfaiye Eri ve 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Zabıta memuru olmak isteyen adaylardan bazı şartlar istenmektedir, işte o genel şartlar: İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 1. Türk vatandaşı olmak. 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Zabıta olmak isteyen adaylar 5-9 eylül tarihlerinde iş başvurularını ilgili adresten yapmalıdır. Yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Adaylar, 5/9/2022 – 9/9/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-isbasvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Adaylar, uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: Maaş bilgisi eğitim durumu ve diğer etkenlere göre değişebilir net rakamlar değildir.

Başa dön tuşu