İŞÇİ ALIMIKAMU PERSONEL ALIMI

Kamu hastanesine personel ve işçi alımı! 6 kadro açıldı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan bir ilanla en az lise mezunu adaylardan personel alınacağı belirtildi.

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi tarafından bugün bir ilan yayınlandı. Yayınlanan duyuruda, lise, önlisans ve lisans mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca yapılacak personel alımında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre üniversitede farklı birimlerde istihdam edilecektir. toplam 138 sözleşmeli personelin adedi kamuhaber365.com’da.

Üniversite Rektörlüğüne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne bağlı birimlerde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, Veteriner Fakültesinde, Genom ve Kök Hücre Merkezinde, İlaç Uygulama ve Araştırmalarında görevlendirilecek adaylar Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan Merkez ve Aşı Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi. İnşaat ve Teknik Departmanında istihdam edileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

İlana başvuran adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları sağlamak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak.

3. Askerliğini tamamlamış, muaf tutulmuş veya tecil edilmiş erkek adaylar için.

4. Görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak.

5. Kamu görevinden KHK ile çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısındaki eğitim seviyesinden mezun olmak, gerekli nitelikleri taşımak ve başvurunun son günü itibarıyla belgelendirmek.

7. 2020 yılında KPSS (B) grup sınavına girmiş olmak, lisans düzeyinde KPSSP3, önlisans düzeyinde KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 türünde en az altmış (60) geçerli puana sahip olmak. Adayların KPSS puanı, başvurdukları pozisyonun KPSS puan türüne uygun olmalıdır.

8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almamış olmak.

9. Başvuranların durumu; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Hizmet akdinin ilkelerine aykırılık nedeniyle hizmet akdinin kurumları tarafından feshedilmesi veya sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak feshedilmesi halinde, istisnalar dışında, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, sözleşmeli personel kadrolarında istihdam edilemezler. hükmüne uymak.

10. Sözleşmeli Personelin İstihdam Edilmesine İlişkin Esaslar Ek 6 uyarınca, “İstihdam için gerekli niteliklerden herhangi birine sahip olmadığının sonradan anlaşılması ve sonradan işe alınmaması halinde hizmet sözleşmesi kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilir. istihdam için gerekli niteliklerden herhangi birini kaybeder…”.

11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanan çok tehlikeli bir işyerinde çalışmasının engellenmemesi.

Başa dön tuşu