İŞÇİ ALIMIKAMU PERSONEL ALIMI

DSİ mülakatsız personel alımı yapacak ( Destek Personeli )

DSİ mülakatsız personel alacak. Destek personeli olarak alınacak personel sözlü ve yazılı sınav yapılmaksızın alınacağı belirtildi.

DSİ personel alımı yapacak. 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeye göre işçi alımı esasına göre aşağıdaki il ve sayılarda 196 temizlik işçisi kadrosunun alınması. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi. “6/6/1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında yerleştirme 2020 yılı esasına göre yapılacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu sıralaması, Kurumumuz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmadan alınacaktır.

Genel Şartlar

Başvuru sahiplerinde aranan nitelikler, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen açık pozisyon için belirlenen özel şartlar şunlardır: 1. Türk vatandaşlığı 2. Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak. Son Başvuru Tarihi 3. Devlet tarafından diskalifiye edilmemesi 4. 53 üncü maddede belirtilen süre geçmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, kasten suçlar için af veya bir yıl veya daha fazla hapis cezası ile dahi olsa, anayasal düzene ve bu düzenin uygulanmasına karşı suçlar, dolandırıcılık, komplo, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, suistimal. Güven, dolandırıcılık, iflas olarak değerlendirilmemek, teklif çarpıtma, dolandırıcılık uygulamaları, suç veya insan kaçakçılığından kaynaklanan varlıkların değerinin aklanması 5. Orduda; a) Askere alınmamış b) Askerlik yapmamış c) Askerlik hizmetini tamamlamış veya terfi etmiş veya yedek orduya nakledilmiş ise, 6. Hastalığı veya. Görevlerine devam etmesini engelleyebilecek benzer durumlar.

Başvuru süresi, yeri ve şekli

DSİ personel alımı: 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 09:30’da başlayacak ve 30 Temmuz 2022 tarihinde 23:59’da sona erecektir. 2. Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ e-Devlet şifresi ile. 3. Kariyer Kapısı web sitesi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak olup, elden, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. . 4. Seçim sınırlaması yoktur, her aday il sayısından fazla seçim yapabilir.

Başa dön tuşu