İŞÇİ ALIMIKAMU PERSONEL ALIMI

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi İşçi Alımı Yapacak! İşkur İlanı!…

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı işçi alacak. İlana göre 18 ile 40 yaş arasındaki kişiler başvurabilecek. Adaylar başvurularını 7 Mart 2022 tarihine kadar iş ilanı ile Türkiye İş Kurumu’na iletirler. İnternet ortamı dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türk vatandaşı olmak

2-18-40 yaş arası olmak.

3-En az ilkokul mezunu olmak.

4-Adayların 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş olması ve vardiyalı çalışmasına engeli olmaması gerekmektedir.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6- Yerleştirme sonucunda atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yanlış beyanda bulunan ve atamalarında yanlış, yanıltıcı veya yanlış beyanda bulunan adaylar ile hak kazananlar, atanmak. Yanlışlıkla yapılmış olsalar bile randevuları iptal edilecektir. İlan edilen kadrolarda istenen belgeleri sunmayan adayların ataması yapılmayacaktır.

7-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (4), (7) numaralı bentlerinde yer alan şartları sağlamak.

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

9- Diğer konularda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

10-TMY statüsünde olmak. Terörle Mücadelede Yaralananlar (TMY): 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 12/4/1991 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Subaylar Kanunu kapsamında Listelenen terör olaylarının sebep-sonuçları sonucunda malûl olmaksızın yaralananlardan askerlik görevini yerine getirirken ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren sağlık raporu ve emir yazısı ile durumunu belgeleyenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesinde.

11-İlanı yayınlayan Isparta ilinde ikamet şartı aranmaktadır. ikametgah belgesi istenmektedir.

KILAVUZ

Başa dön tuşu