İŞÇİ ALIMIKAMU PERSONEL ALIMI

Batman Belediyesi KPSS’siz personel alımı yapacak

Batman Belediyesi, kurumsal olmayan İşkur personel alımı sayfasında yaptığı duyuru sonucunda KPSS puanı gerekmeksizin personel alımı yapacağını duyurdu.
GENEL SARTLAR
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2.Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 4. Askerlik ile ilişiği bulunmamak. 5. TCK’nın 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen suçtan dolayı 1 (bir) yıl ve daha fazla süre ile hapis cezası almamış ve affa uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine Karşı suçlar Anayasal Düzene ve Bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini, kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
ÖZEL ŞARTLAR
1. Başvuru tarihine kadar son 6 aydır Batman Merkez’de veya merkeze bağlı köyde yaşıyor. 2. Başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak, 3. En az ilkokulu bitirmiş, yüksek lisans yapmış ve okulunun ilgili bölümünden mezun olmuş olmalıdır. 4. Bir devlet hastanesi, araştırma hastanesi veya tıp fakültesinin eksiksiz sağlık raporunu alın. (Yalnızca çekiliş sonucunda çalışma hakkı olanlar sorulacaktır.) Başvuru Bilgileri 1. Başvuru şahsen yapılacaktır.

Başa dön tuşu