PERSONEL ALIMI

İSKİ boş personel kadroları için harekete geçti: personel alınacak

İSKİ boş personel kadroları için harekete geçti: personel alınacak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5393 numaralı belediye. Kanunun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; pozisyon, sayı, nitelikler aşağıda ve sözleşmeli personel, diğer şartları sağlamaları kaydıyla belirtilen boş kadrolara atama yoluyla atanabilir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir. a. Türk vatandaşı olmak b. Kamu haklarından mahrum olmamak, c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenmiş bir suçtan dolayı affedilse veya bir yıl veya daha uzun süre hapis yatsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma büro, dolandırıcılık İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suç veya kaçakçılıktan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından hüküm giymemiş olmak,

D. Erkek adaylar için askerlik hizmeti yönünden; askerlik yapmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş, muvazzaf askerlik yapmış veya tecil veya yedek sınıfa nakledilmiş olmak, e. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f. İlan edilen pozisyonlar için diğer başvuru koşullarını yerine getirmek, g. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda göreve başlamasında sakınca olmaması.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adayların 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri ​​arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMU’nu doldurmaları gerekmektedir. Adaylardan istenen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanacaktır. 4. BAŞVURU YERİ, TARİH, ŞEKİL VE SÜRESİ: Adaylar 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri ​​arasında yalnızca https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaklardır. Gerektiğinde adaylardan beyan edilen bilgiler için belge istenebilir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Zamanında yapılmayan ve eksik başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başa dön tuşu