KAMU PERSONEL ALIMI

TBMM KDK şoför alımı yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ombudsmanlık Kurumu personel alımı yapacak. TBMM Ombudsmanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 50 KPSS puanı ile lise mezunları arasından bilgisayar teknisyeni ve şoförü istihdam edileceği belirtildi. İlana baktığımızda 4 personel alımı yapılacağı belirtilmişti.

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilen 4. Maddesi (B) ve “Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Esaslar”ın “Sınav Gereksinimi” başlıklı Ek 2. 06/06/1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kararı (b) bendi hükmü uyarınca, 2020-KPSS (grup) esas alınarak merkezi Ankara’da bulunan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. B) Puan sıralaması aşağıdaki gibidir:

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık İflastan mahkum olmamak, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma suç veya kaçakçılıktan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması,

c) Kamu haklarından mahrum olmamak,

d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B üyesi olarak çalışmamak ve son 1 (bir) yıl içinde sözleşmelerine aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmeleri kurumları tarafından feshedilmemiş olması nedeniyle sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş olmak. hizmet sözleşmesinin esasları veya sözleşme süresi içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiği şekilde. sözleşmeyi istisnalar dışında tek taraflı olarak feshetmemek.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,

f) Erkek adayların askerlikle ilgisi olmayan, askerlik çağına gelmiş, normal askerliğini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa nakledilmiş olması,

g) Görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel yaralanmaya ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak,

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu olması

BAŞVURU

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 8 Temmuz’a kadar devam edecek. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​üzerinden alınacaktır.

Başa dön tuşu