KAMU PERSONEL ALIMI

BUSKİ memur alımı yapacak

Resmi Gazete ve Basın İlan Kurumu resmi sayfalarında verilen kamuoyu duyuru neticesinde BUSKİ 10 memur alımı yapacağını ilan etti. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alımı ilanı için adayların genel ve özel şartları taşıması durumunda belirtilen tarihler içerisinde memur alımı ilanına iş başvurusu gerçekleştirebileceklerdir.

Buski, Basın İlan Kurumu’ndan verdiği ilan ile memur alımı yapacağını belirtti. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı duyuru neticesinde 10 memur alımı istihdamı sağlayacağını belirtti. Buski istihdam edeceği memurlar için başvuru şartları, özel başvuru şartları, tarih ve başvuru işlemlerinin değerlendirilmesi hususunda bilgileri kamuoyuna sundu ve Resmi gazetede yayımladı.

Buski memur alımı tarihlerini kamuoyu ile paylaştı

Buski‘de iş başı yapmak isteyen adaylar belirtilen tarihler de istenilen evraklar ile iş başvurularını gerçekleşirmeleri gerekmektedir. Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar, başvuru sırasında istenen belgelerle birlikte 12/12/2022 – 16/12/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya şahsen Sırameşeler Mahallesi’ne iadeli taahhütlü posta. Başvurularını Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi/BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru ofisine yapabileceklerdir.

Buski Adayların başvuru evraklarını sunmaları gerekmektedir: Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içinde Belediyemiz https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru adresine eklenecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BUSKİ memur alımı başvuru genel şartları açıklandı

Buski memur alımı için adaylardan bazı şartlar istenmektedir: Bu kapsamda İlan edilen açık memur kadrolarına atanmak için başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48(A) maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıması gerekir. Türk vatandaşı olmak, Kamu hakları kullanıyor olabilmesi, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli suç teşkil etmeyen iflas, ihaleye fesat karıştırma, menfaate fesat karıştırma, mal aklama Suç veya kaçakçılıktan kaynaklanan suçları işlememiş olmak, Erkek adaylar için askerlik hizmetine ilişkin olarak; askerlik yapmamış olmak veya askere alınmamış olmak veya askerlik çağında muvazzaf askerlik yapmamış olmak veya yedek sınıfa terfi veya terfi etmiş olmak. Görevini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel veya ruhsal bir hastalığı bulunmamak. İlanı verilen iş unvanları için diğer başvuru şartlarını yerine getirmek.

Buski memur alımı özel şartları belirtildi

Buski memur alımı için genelin yanı sıra özel şartlar da verilmiştir. Bu bağlamda: İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Buski istenen evrakları belirledi

Başvuru sırasında; Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Kurumumuzun https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru internet sitesinden temin edilecektir. Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi veya aslının ibraz edilmesi şartıyla kurumumuzca onaylı nüfus cüzdanı. Diploma veya mezuniyet belgesinin veya mezuniyet belgesinin e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu aslı veya noter onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi şartıyla Kurumumuzca tasdik ettirilebilir.)

Yabancı Uyruklu Mezunlar İçin Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi kaydıyla Kurumumuzca tasdik ettirilebilir.) ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodu ile birlikte KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, Erkek adaylar için askerlik hizmetinin bulunmadığına dair beyan. e) Görevini sürekli olarak yapmasına engel bir durumunun bulunmadığına dair beyan.

Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 tanesi forma eklenecek) Hangi pozisyona başvurduğuna dair dilekçe, (Her aday eğitim düzeyine göre ilan edilen sadece bir pozisyona başvuracaktır.) Başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin asıllarının sınav tarihine kadar kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir. (Aslının ibraz edilmesi şartıyla nüshaları Kurumumuzca tasdik edilecektir.)

BUSKİ memur alımı detaylarını VİDEO’dan takip edin!

Buski başvurularının değerlendirme aşaması belirlendi

Buski memur alımı başvuru değerlendirme aşamaları da belirtildi. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uygunluğu kontrol edilerek adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve adaylar atanacak her unvan için kontenjan sayısının beş katı oranında sözlü sınava çağrılacak, en yüksek puana sahip adaydan başlanır. Sınava çağrılacak son adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.  Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınavın yeri ve saati, yapılan değerlendirmenin ardından 28/12/2022 tarihinde Kurumumuzun www.buski.gov.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir. uygulamalardan.

Buski memur alımı Başvurusu kabul edilen ve sınava çağrılan adaylara, Kurumumuzca hazırlanan ve adayın kimlik bilgilerini, sınavın yeri ve tarihini içeren “Sınav Giriş Belgesi” gönderilir. Bu belge sınava girişte sunulacaktır. Sınava girmeye hak kazanamayan adaylara tebligat yapılmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav giriş belgeleri başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilen adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilen adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimlerinden başvuru sahibi sorumludur. Adresin yanlış bildirilmesinden veya postanın ulaşmamasından dolayı postada meydana gelebilecek gecikmelerden Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Başa dön tuşu