KAMU PERSONEL ALIMI

Belediyede işe girmek isteyenlere İŞKUR duyurdu: 2 belediye 152 personel alacak! Başvuru tarihi…

Son düzenlemeden sonra belediyelerin tüm işçi alım ilanlarının İŞKUR üzerinden yapılması zorunlu hale geldi. Bu sayede vatandaşların iş ilanlarına ulaşması kolaylaşıyor. Önceki gün İŞKUR’un internet sitesine ilan veren üç belediye, personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Önceki gün İŞKUR’da ilan yayınlayan Edremit, İznik ve Çilimli Belediyesi, önümüzdeki günlerde personel alımı yapacaklarını duyurdu. Hem memur hem de personel kadrosunda istihdam edilmek üzere toplam 152 personel alacaklarını açıklayan bu belediyeler, personel şartlarını da İŞKUR’da yayınladı.

İSTANBUL BELEDİYESİ İŞÇİ ALACAK

Türk vatandaşı olmak. 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BURSA BELEDİYESİ İŞÇİ ALACAK

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 1. Türk vatandaşı olmak. 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  • https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

Başa dön tuşu