GÜNDEM

Sosyolog nasıl olunur? Görevleri nedir?

Sosyoloji, insanların en büyük sorunlarından biri olan insan ilişkileri üzerine ciddi araştırmalar yapan, toplulukların ve kurumların tarihini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve nasıl ilerleyeceklerini inceleyen, problemler sonucunda ortaya çıkan verileri analiz eden bir sosyal bilimdir. , ve insanların durumlara tepkisini değerlendirir. .

İnsanlar ve toplumlar üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri sorunları çözmenin yanı sıra oluşabilecek sorunların önüne geçmeyi amaçlarlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyologlar, insanların internetteki alışveriş ve yaşam tarzı bilgilerini analiz ederek ve uygun reklamlar yaparak insanların dikkatini çekmektedir.

Özellikle büyük şirketler satış yapacakları pazarları analiz ederek hedef kitlenin yapısına uygun bir şirket stratejisi hazırlarlar ve bunun sonucunda önemli başarılar elde ederler.

Nasıl sosyolog olunur?

Sosyolog olmak için üniversitelerin edebiyat ve fen fakültelerinin sosyoloji bölümünden mezun olmak gerekir. Lise ve dengi okuldan mezun olan öğrencilerin üniversite sınavını geçmeleri ve sosyoloji bölümü sınavı için yeterli puanı almaları gerekir. Daha sonra üniversitelerin 4 yıllık sosyoloji bölümünü tercih eder ve puanının yeterli olduğu üniversitede öğrenci almaya hak kazanır.

Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sosyoloji diploması alarak sosyolog olmaya hak kazanırlar. Sosyologlar devlet binalarında ve kamu kurumlarında çalışırlar. Sosyologlar yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlayarak üniversite mezunu olarak da çalışabilirler. Ayrıca özel şirketlerde de çalışabilirler.

Sosyolog olmak isteyenler:

Güçlü insan ilişkileri
Meraklı bir araştırma statüsüne sahip olmak
Yeniliklere ve gelişime açık, sürekli araştırma yapabilen
insanların ve toplulukların yapıları, değerleri ve kültürleri ile ilgili
Olaylar arasında bağlantı kurabilecek bireyler olmalıdır.
Sosyologlar çalıştıkları alanda kendilerini geliştirerek daha üst seviyelere çıkabilirler.

Sosyologların işi nedir?

Sosyologların çok çeşitli görev ve sorumlulukları vardır. Toplum analizlerinde başarılı olan sosyologların bir takım görevleri vardır;

Ekonomik ve sosyal araştırmaların geliştirilmesi
Halk sağlığı projelerini araştırmak, analiz etmek ve geliştirmek
İnsan ilişkileri veya toplum üzerine yaptığı araştırmaların analizleri şeklinde detaylı bir rapor hazırlamak
Grup etkileşimi yapmak ve toplumdaki sorunları çözmek
Sosyoloji mesleğindeki diğer meslektaşların çalışmalarını desteklemek ve danışmanlık yapmak
Anket şirketleri tarafından toplum için yapılan analizlerin toplanması ve işlenmesi
Çalıştığı birimde elde ettiği verileri ve topladığı bilgileri çalıştığı yöneticiye veya birime aktarmak,
Gelişen sosyal olayları ve aile yapılarını keşfetmek. Bilimsel bir yöntemle elde edilen verilerin düzenlenmesi
İnsan topluluklarının değerlerini, kültürlerini ve yaşam tarzlarını keşfetmek

Başa dön tuşu