GÜNDEM

Nasıl Şehir Plancısı Olunur? Görevleri nelerdir?

Bir şehrin yapısal ve planlı gelişimini sağlamak için projeler geliştiren kişiye şehir plancısı denir. Oluşturdukları projeleri hayata geçirmekten de sorumludurlar.

Projeyi oluştururken kenti etkileyecek tüm mekansal, teknik, kültürel ve sosyal faktörleri göz önünde bulundururlar. İnsan nüfusundaki hızlı artış, şehirlerin düzensiz büyümesine neden oluyor. Bu nedenle günümüz şehir plancılarına çok iş düşüyor.

Şehir plancısı, bölgenin ekonomik imkanlarına, insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallarına bakarak bir bölge veya şehrin planlamasını yapar ve uygular. Şehir plancısı olarak belediyelerde olduğu gibi özel sektörde ve birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev alabilir. Şehir plancısının işi birçok mesleki alanı kapsar.

gündüz vakti şehrin yüksek binalarının alçak açılı fotoğrafı

Nasıl Şehir Plancısı Olunur?

Şehir plancısı olmak isteyenlerin 4 yıllık eğitim veren imar ve mühendislik fakültelerinde yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olmaları gerekmektedir.

Eğitim sırasında öğrencilere planlama yöntemleri, ulaşım planlaması, doğayı tasarruflu kullanma, yeşil alanları koruma ve değerlendirme gibi beceriler öğretilir. Eğitimini başarıyla tamamlayan kişiler KPSS ile özel sektörde olduğu gibi kamu kurumlarında da çalışabilirler.

blue and black city buildings photography

Şehir Plancısı Görevleri Nelerdir?

Uzmanlığı kenti düzenlemek ve yeni bir yerleşim planı oluşturmak olan şehir plancısının görevleri şunlardır;

 • Kırsal ve kentsel alanlarda planlama
 • Kentin gelecekteki gelişme durumunu dikkate alarak yeni yerleşim imar planları hazırlamak.
 • Şehirdeki binaların hangi yoğunlukta ve şekilde olacağına karar vermek
 • Yerleşim alanı için analitik bilgi föylerinin hazırlanması ve mevcut yol güzergahlarının, sosyal tesislerin, sanayi ve yerleşim alanlarının site haritasında geçici olarak işaretlenmesi
  arazinin; eğitim ve sağlık gibi faktörler üzerinde nasıl kullanılacağını planlamak
 • Sörveyörler ile saha ölçüm çalışmalarına katılmak
 • Söz konusu düzenlemeleri en uygun bütçe ile yapmaya çalışmak
  Kent nüfusu ve nazım plan raporlarını dikkate alarak kentin gelişmişlik durumu ile ilgili hesaplamalar yapmak.
 • Şehir planlamasında yönetim birimleri ve mühendislerle işbirliği yapmak
 • Kabul edilen planı hazırlayanlar tarafından çizildikten sonra kontrol ederek çeşitli nedenlerle yapılacak değişiklikler için tadilat planları hazırlamak.
 • Tapu idaresinden mülk sınırları hakkında bilgi alarak bölgenin nüfus yoğunluğunu belirlemek
 • Eskiz kağıtlarının yerleşim haritasına konulması, önceden yapılan hesaplar ve arazide yapılan ölçümlere göre plan taslaklarının çizilmesi ve plan taslağının yetkili kurullara sunulması.
  İlgili bilgisayar programlarını bilmek ve çizim alanında tercih edilen malzemeleri kullanabilmek.

Başa dön tuşu